[ad_1]

پیش بینی می شود نمونه اولیه سیستم موشکی دو مرحله ای ، که در نهایت می تواند انسان را به مریخ برساند ، در این هفته یک پرواز آزمایشی 50 هزار فوتی انجام دهد. KPRC گزارش روز آن آراگون.

[ad_2]

منبع: khabar-dastchin.ir

ایندکسر