عمل جذب یک پدیده سطحی می باشد که طی آن ماده جذب شده از نحوه انتشار به تراز ماده جاذب منتقل شده و بوسیله پیوندهای واندروالسی به سطح کربن متصل می شود و عمل انتشار به واسطه گرادیان یا این که اختلاف غلظت دربین تراز کربن و عده سیال انجام می گیرد. بقایای مواد گندزدا نظیر کلرین و کلرآمین ها بواسطه فعالیت احیاء کاتالیتیکی توسط کربن فعال حذف شده و از میان می روند. همین واکنش شامل انتقال الکترون ها از تراز کربن فعال به همین مواد می باشد، در واقع کربن فعال بعنوان یک عامل کاهنده کار می کند. این واکنش گرما خواه یا اندوترمیک است. در مورد ها زیاد نایاب کربن فعال موجب انسداد یا این که ترک در روده می شود. مثل کارایی در روده و معده، زغال فعال می تواند اساسی اشکال سموم، داروها، ویروسها، قارچها، باکتریها و مواد شیمیایی موجود در آب رابطه برقرار کرده و آن‌ها را جذب کند. سینتیک جذب نشان دهنده شتاب جذب می باشد و اثر گذاری آن بر ظرفیت جذب اندک می باشد. علاوه بر آن به رخ کلی از کربن اکتیو برای پاکسازی پوست کربن فعال از کجا بخریم استفاده میشود. میزان خاکستر در مواد متفاوت گوناگون است، به عنوان مثال، کربن پوسته ی نارگیل مهم فلزات قلیایی خاکی بیشتری است در حالی که کربنهای بر مبنا زغال اهمیت فلزات سنگین بیشتری هستند. کربن فعال حاصل از روند فعال سازی شیمیایی ساختار منفذ دار «بازی» داراست و به جهت جذب مولکول های درشت مطلوب است. کربن فعال حاصل از طریق فعال سازی اساسی بخار ساختار منفذی «ریزی» دارد، در نتیجه به جهت جذب ترکیبات ریز و ریز از فازهای مایع و گاز مطلوب است. هر چه گنجایش جذب فراتر باشد به ازای ماده اول ثابت کربن کمتری استعمال می گردد به این معنی که این که در هزینه کربن صرفه جویی شده و همینطور حساس دقت به اینکه کمی از فراورده های روند شونده در داخل کربن بدام می افتند مصرف کاهش کربن ضایعات مربوط به جذب ماده پروسه شونده را کاهش می دهد. ظرفیت جذب مشخص کننده کارآیی و قدرت جذب مواد به وسیله کربن فعال می باشد و نشان دهنده مقدار جذب ماده گزینه لحاظ تا نقطه تعادل هست یعنی وقتی که جذب و دفع در سطح کربن به موقعیت تعادل می رسند. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه زغال فعال کیان کربن لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر