چگونه بحران Covid هند به نابرابری جهانی دامن می زند
مرجع تأمین واکسن Covid-19 گفت: “این یک اشتباه بزرگ استراتژیک بود که انتظار داشته باشیم کشوری برای بیشتر دنیا واکسن تولید کند.”


منبع: khabar-dastchin.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*