پکیج تصفیه فاضلاب پارس اتیلن کیش COD و BODs فاضلاب را تا ۹۴٪ کمتر میدهد.پساب خروجی بیرنگ و سوای بو بوده و مرحله پارامترهای کیفی آن از استانداردهای زیست محیطی ایران بالاتر است و همین پساب را میتوان برای مصارفی از قبیل آب پاشی فضای سبز، شستشوی معابر، محوطه و پارکینگها و هم آب مصرفی فلاش تانک، ذخیره در مخازن آتش نشانی و… واکنش: در سطح واکنش طریق راکتور ناپیوسته متوالی SBR سوبسترا تحت حالت محیطی در دست گرفتن شده توسط عده بیولوژیک مصرف می شود. هر راکتور SBR در تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی می تواند در هر روز ۴ تا ۶ سیکل تام داشته باشد. CEPT به چندین تاسیسات متفاوت ایجاد فاضلاب در یک خوشه صنعتی اذن می دهد تا پساب خود را در یک کارخانه متمرکز برای تصفیه توده کند. نمونهای از STP تصفیهخانه ای میباشد که ممکن است در یک شهر تبارک پیدا کنید. شرکت ها ریز ایجاد کننده و سایر کارخانههایی که فاضلاب ساخت می نمایند ، به تیتر مثال دباغیها ، بضاعت خرید کردن و نصب تأسیسات تصفیه خانه پساب را ندارند. فرآیندهای لجن فعال از اکسیژن محلول به کار گیری می کنند تا پرورش مواد آلی را که به تیتر لخته های بیولوژیکی شناخته می شوند ، تقویت کنند. آن گاه گرههای بیولوژیکی به جداسازی آلایندههای فاضلاب کمک می کنند. به طور اکثر در فاضلابهاي صنعتي هدف جداسازي يا کاهش غلظت ترکيبات آلي و غير آلي ميباشد.لذل براي حصول اين فرمان ، در تصفيه بيولوژيکي فاضلاب از اشکال اورگانيسمها به کار گیری ميشود،که توده عظيم آن را باکتريها تشکيل ميدهند. همچنین به جهت عملکرد عالی این پکیج بایستی به طور مداوم لجن و تراز پوسته در دست گرفتن شود و هر 1 تا 3 سال لجن ها جمع آوری گردند. از حیاتی ترین تجهیزات به فعالیت رفته برای تصفیه فاضلاب صنعتی مهم کمک طرز های غیرهوازی می توان به پکیج تصفیه فاضلاب UASB اشاره نمود. از این لحاظ نیز میکروارگانیسم ها را می اقتدار به دو گروه اتوتروفیک و هتروتروفیک دسته تصفیه منزل فاضلاب فیروز بهرام بندی کرد. مخلوط اکثر فاضلاب ها در حدود ۹۹.۹٪ از حیث وزنی آب است – ۰.۱٪ باقیمانده شامل آلاینده هایی مثل مواد آلی ، مواد معدنی و میکروارگانیسم هایی میباشد که نیاز به حذف دارند.

ایندکسر