اجازه بدهید که همین مسئله را اصلی ذکر یک نمونه روشنتر کنم. از طرف دیگر نیروی فنر متصل به پیچ تهیه و تنظیم در در مقابل نیروی دیافراگم قابل تغییر و تحول وتنظیم می باشد و به جهت کنترل تعادل میان نیروی دیافراگم و نیروی فنر ست پوینت یک مکانیزم حساس نیروی فنر دیگری قاضی است که می اقتدار اصلی تهیه و تنظیم نیروی همین فنر گیج ∆P را کنترل پرشر سوئیچ در پکیج نمود . شرکت دانفوس، در ده سال ۱۹۹۰ به رخ چشمگیری ترقی کرد و اصلی کارخانجات صنعتی و شرکت های پهناور چینی و روسی وارد عمل شد. در کلیه سنسورهای ذکر شده سنسور حیاتی اعمال نیرو تغییر‌و تحول صورت می دهد و جابه جا می شود و نهایتاٌ کنتاکت را انقطاع و وصل می کند. در کلیه شرایط های بالا قطعۀ تحت فشار بر اثر نیروی اعمالی تغییر و تحول رخ می دهد و جابجا می گردد تا کنتاکت را جدا و وصل نماید. در مثال های پیشرفته خیس خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و نشاندهنده نیز دارند . در پرشر سوئیچ دیافراگمی، دیافراگم به وروردی متصل بوده و با هرگونه تغییر تحول در فشار (افزایش یا این که کاهش) دیافراگم جابجا می گردد. طبیعتا دستگاه سوئیچ فشار آب دارای همین دستگاه برای بخار یا این که گاز تفاوت بسیاری دارد. در کلمه حداکثر فشار قابل تحمل، عددی از فشار سیال قید می شود که معرف کارکرد دستگاه در حالتی هست که عاری از هر جور آسیب می باشد؛ ولی اگر فشار از عدد قید شده ارتقا پیدا کند، چه راه حلی وجود دارد؟ نصب و راه اندازی و خط مش بری آسان همینطور این پریشر دکمه ها علاوه بر تکنولوژی پیشرفته اساسی مقاومت بالا و به جهت قابلیت Fail safe طراحی شده است. عدد نخستین از سمت چپ نشانگر مقدار مقاومت دستگاه در برابر جسم مشقت بار خارجی و عدد دوم میزان مقاومت در برابر رخنه آب را نشان میدهد. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم خرید پرشر سوئیچ هوا بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر