صالحآبادی با ابلاغ این‌که در سال روان در بخش صادرات غیر نفتی رشد داشتیم گفت: در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به سال قبلی ۶۷ % رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ درصد پرورش داشته است. وی در ادامه درباره استرداد بیش تر سود دریافتی از سوی بانکها که به تازگی از سوی وزیر اقتصاد بیان شده نیز اظهارداشت: این کار نباید در مراحل فعالیتهای روان نظام بانکی اخلال تولید نماید لذا ضمن اینکه معتقدیم چنانچه در حق خرید کننده ظلم شده می بایست جبران شود ولی از سوی دیگر نباید سیستم بانکی به نیز بریزد. پارسا آبادی تصریح کرد: یکی از عوارض تورمهای بالا در اقتصاد ما به کسری میزان دارایی دولت برمی اهن ورق تهران ورق آهن در بازار تهران گردد. موقعی که دولت اهمیت کسری بودجه مواجه میشود، از بانک مرکزی استقراض میکند، همین باعث تورم میشود و یکی از از ریشههای تورم در اقتصاد ما این مسئله است. مدیریت کل خزانه مرکزی خاطرنشان کرد: منابع سیستم بانکی محدود میباشد و بایستی از ابزارهای اعتباری نیز به جای ابزارهای نقدی به کارگیری کنیم؛ در این حوزه به تازگی در خزانه مرکزی دستورالعمل زنجیره تامین را ابلاغ کردیم که می تواند مشکل سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را حل کند. وی ادامه داد: بنابراین مفروضات میزان دارایی اعم از نرخ ارز، مقدار و ارزش فروش نفت، حقوق ها و بقیه هزینه های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه ها به گونهای برنامهریزی شده که بودجه دولت در سال آینده اساسی کسری مواجه نباشد. زنگ زدگی عمیق و سنگین را ممکن می باشد نتوانیم به راحتی دارای طرز اسید شوئی برداریم ، به همین ادله ممکن است ضروری باشد از بقیه شیوه های مکانیکی به خواسته تمیز نمودن سطح قبل از اسید شوئی به کارگیری کرد . باتقوا آبادی یادآور شد: همین میزان تامین ارز دارای ارتباط اهمیت کالاهای کلیدی و غیر دارای است، به این معنی که هر گونه نیاز ارزی که وجود داراست که چکیده از آن مربوط به کالاهای دارای است و چکیده هم به بقیه کالاها مربوط میشود.

ایندکسر