هیچگاه سگ را هنگامی که نزد شما آمده تنبیه نکنید (هر چه میزان هم که داخل شدن حیوان ارتفاع بکشد). به هر حالا در همین سطح از زندگی پاپی، هر اقدامی یک تجربه یادگیری به جهت وی میباشد به طوری که روزگار مطلوب برای آغاز غیر قانونی آموزش برطرف کردن حاجت و برقراری عادتهای عالی دیگر است. عامل دیگری که سگ نسبت به فراخوانده شدن بیتوجهی می نماید ممکن می باشد در همین باشد که سودی را در همین کار نمیبیند. و در سر دیگر یک صندوقچه توری اهمیت در گشوده قرار دهید تا بتواند در آن بنشیند، پائین برود، و به اطراف حرکت نماید و هر چیزی را که در اطراف حرکت خرید توله سگ 50 هزار تومانی می‌نماید بازدید کند. این موضوع از غریزه حیوان برای بازیهای اجتماعی استعمال میکند. همین کار باعث ارتقا توان ایمنی شما شده و خطر عفونت را کمتر می دهد. گاز گرفتگی سبب تخریب پوست و بافت های زیرپوستی انسان می گردد که معمولا یک یا یک سری ناحیه از بدن در معرض همین صدمات قرار می گیرد. سگی که وارد خانه جدیدی می‌گردد اعضاء خانواده را مورد آزمایش قرار میدهد تا رده خویش را پیدا نماید و چنانچه متوجه نباشید که حیاتی او چطور اخلاق کنید، حیوان دچار سوء خلق و خوی می‌شود و مشکلاتی که یک سگ بیانضباط پیدا نماید به آسانی قابل اصلاح وجود ندارد و هرچه سن او بالاتر رود ناهنجاریهایش شدیدتر میشود. چنانچه از خوراکی مورد عشق او به کار گیری میکنید دقت داشته باشید که میزان آن می بایست کم، با بوی منحصربه‌فرد خود و بزرگتر از سر انگشت ریز شما نباشد. احتمالا تعقیب نمودن او باعث شده که دیر به سر کار خویش برسید. درصورتیکه شخصی پرانرژی هستید، به شما توصیه می کنیم با سگ خود بازی تعقیب و فرار انجام دهید. معمولا توله سگها به ندرت میتوانند در برابر تعقیب مقاومت کنند. و وقتی که سگ کماکان به پارس کردن ادامه داد اهمیت اسپری آبپاش به صورت سگ آب پاشیده و کلمه و واژه نیکی را تکرار می کنید. به همین ترتیب آنها علاوه براینکه به بازی وجست وخیزمی پردازند مهارت های واجب جهت مهمترین شکارکردن ها را می آموزند. انسان ها در تمام طول تاریخ عملکرد گسترده ای به جهت اهلی نمودن گونه های حیوانات داشته اند.

ایندکسر