ابدومینوپلاستی برای اشخاصی که از ظواهر شکم خویش راضی نیستند انجام میگیرد. جراحی ابدومینوپلاستی پایین بیهوشی عمومی انجام می شود. ۲. فردی که می خواهد لاغر شود، بهتر است نخستین به وزن مطلوب خود برسد، آن‌گاه برای جراحی اقدام کند. پس از انجام فعالیت دست کم باید یک روز در بیمارستان بمانید اما اگر کار جزئی را انجام دادهاید، ممکن میباشد که دکتر شما را در همان روز عمل از بیمارستان مرخص کند. نظیر دیگر روشهای فعالیت جراحی زیبایی شکم، پس از انجام عمل بخش اعظم بیماران لباس فشردهسازی میپوشند. در روز جراحی یا قبلتر به بیماران فرم رضایتنامهای دیتا می‌گردد که بایستی امضا کنند. جراحی تامی تاک یا این که به عبارتی ابدومینوپلاستی همچنین می تواند سبب ساز بهبود اندام شما شود. جراحی ابدومنوپلاستی منجر بیرون سازی پوست شل بیش تر و چربی شده و ماهیچه‌ها ضعیف شکم شما را سفت می کند. در این وضعیت گزینه های درمانی مختلف را تحلیل کرده و شکم شما را معاینه می نماید و همچنین ممکن میباشد که از شکم تان عکس بگیرد. همینطور در ادامه درباره دلایل بالقوه این جراحی صحبت کردیم. نکته مضاعف مهم در همین راستا پایداری وزن است، همچنین خوبتر است، فرد خواهان جراحی سیگاری نباشد. نکته قابل اعتنا در همین راستا این هست که پزشک معالج شما بدون شک همین موارد را حساس شما در دربین خواهد گذاشت تا شما بتوانید، آگاهانهتر تصمیم بگیرید. حتما به همین نکته اعتنا نمایید که رعایت همین نکته ها فراوان حتمی می باشد و می بایست به خوبی همگی آنان را به توجه رعایت کنید. علت ایجاد این پدیده آن است که پوست شکم به ماهیچه ها زیرین آن نمیچسبد و فضای خالی در بین آن‌ها ساخت میشود. اسکار محل کار تامی تاک به چه صورت است؟ شامل تورم آن‌گاه از عمل، بی حسی، بیرون شدن ترشح از حوزه‌ زخم، محل زخم و اسکار جراحی و کبودی و خستگی آن‌گاه از کار می باشد. در رخ لزوم پانسمان محل درن ها (در رخ خیس شدن پانسمان مربوطه) روزمره 3 تا 4 توشه تعویض ابدومینوپلاستی آن گاه از زایمان شود. برش جراحی غالبا به دور تا دور ناف تولید می گرد و پس از این که پوست از دیواره شکم بلند شد ، اقدام به کشیدن و برداشتن پوست اضافی صورت می گیرد. به این خواسته می بایست به رعایت راهبرد های پس از فعالیت ابدومینوپلاستی به صورتی تماما ظریف و درست توجه نماید. بعد از آن از نقطه نهایی جراحی، تورم منطقه شکم به طور کامل طبیعی هست و به مرور دوران کمتر خواهد شد. مصرف هر جور دارویی را چه در قبلی و چه در زمانه حال به پزشک گزارش دهید و هرگونه بیماری را به اطلاع او برسانید.

ایندکسر