و حرارت را از پیستون به جداره سیلندر منتقل می­کنند، و همینطور روغن را به کارتر گشوده می­گردانند. گازهای احتراقی که از حلقه فشاری گریزو فرار کنند به وسیله حلقه وایپر متوقف می­شوند. هنگامیکه ادغام سوخت و هوا مشتعل می­شود، فشار ناشی از گازهای احتراق بر روی سر پیستون وارد می­شود و پیستون را به سمت میل لنگ هل می­دهد. زاویه پخی تماسی برقرار می­کند که سبب ساز هدایت روغن اضافی بر روی جداره سیلندر به سمت حلقه روغنی و از آنجا به سمت مخزن روغن می­شود. شکاف ها یا سوراخ هایی در مرکز شعاعی رینگ قرر دارا هستند که جریان آزادانه روغن به سمت مخزن روغن را ممکن می­سازند. در فضایی که پیستون ها از مرکز روتور مسافت می گیرند مکش به وجود می آید و سیال از روش مجرای محل ورود به باطن سیلندر سوق‌دهی می شود. این قطعه، استوانه ای رخ می باشد که به شاتون متصل می شود و از طرز جریان رفت و بازگشت در سیلندر عمل می کند. معمولا دو رینگ دانسیته در دو شیار بالایی پشت نیز قرار میگیرند که عمل درزگیری تمام سیلندر و جلوگیری از نفوذ گازهای حاصل از احتراق را به صورت تمام انجام میدهند. علاوه بر همین سطح محدب حاشیه مماس حلقه از بروز ناپیوستگی در لایه روغن که ممکن میباشد بر اثر فشارهای اضافی بر روی حاشیه حلقه و یا خمش بیش از اندازه این قطعه در اکنون عمل رخ پذیرد جلوگیری میکند. پیستون یک عدد از قطعات متحرک و اساسی موتور است که در باطن سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام داده تا چهار تراز اصلی چرخه یعنی مکش ، دانسیته ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) صورت گیرد. رواداری بیش از حد نیز می­تواند منجر افت کمپرس و ارتقاء سر و صدای پیستون میشود. زمانی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و هنگامی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد سبب انحراف شعاعی شاتون می‌گردد و لرزش و پیچشش که تولید می‌شود منجر شکستن شاتون و موجب ایجاد زیان زیادی به موتور میشود و در صورتی که به موقع متوجه همین ایراد نشود و اتومبیل را خاموش نکنید ممکن میباشد منجر شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که کل گروه سیلندر و موتور اتومبیل تعویض شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه زیادی دارد و زیاد پردردسر است و تنها به جهت زمانهایی که زخم اندک باشد مطلوب می باشد وگر خیر ابدا همین کار سفارش نمیشود، باز‌نگری و میزان گیری یاتاقان سر بزرگ شاتون در هر توشه باز و بسته کردن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود. همچنین اهمیت باز‌نگری انواع و کالا آن دریابیم که تا چه حد احتمال فساد آن وجود داراست و به چه صورت میتوان از این خرابیها پیشگیری کرد. حلقه های پیستون دیزل ژنراتور عموما از جنش چدن می­باشند. علاوه بر همین چدن را می­توان به سادگی مهم مواد دیگر پوشاند تا تداوم آن ارتقا یابد. حلقه پیستون می­بایست اتصال شعاعی قابل پیش بینی و موثری دربین جداره سیلندر و مرحله جانبی رینگ برقرار نمایند تا عایق بندی به طریق قابل قبولی انجام گیرد. حلقه های پیستون علاوه بر فشار داخلی، از فشار خارجی هم برای عایق بندی گوشه و کنار احتراق بهره می­گیرند. از همین پمپ به کارگیری می شود. این عضو استوانهای صورت که قسمت بالایی آن به جهت موتورهای مختلف می تواند تخت، محدب یا مقعر باشد، به وسیله حلقه پیستون در محوطه داخلی سیلندر آب بندی میشوند. رینگ وایپر ضخامت یکنواختی از لایه روغن را برای روانکاری سطح مماس رینگ فشاری تولید کاربرد حلقه پیستون می­کند. گازهای تحت فشار از فاصله در میان جداره سیلندر و پیستون عبور کرده و به شیار رینگ پیستون می­رسند. پیستون ها حین حرکت به سمت درون و خارج سیلندرهای مربوطه از برعلیه مجرای خروجی و محل ورود ورقه ی جدا کننده عبور می کنند. روغن مازاد آن گاه از طریق بریدگیهای روی رینگ به مخزن روغن درون پوسته موتور برمی­گردد. رینگ پیستون عایق بندی گوشه و کنار احتراق را از شیوه فشار داخلی و خارجی اعمال شده به آن برقرار می­کند. رینگ وایپر مسئول کیپ نمودن هر چه اکثر گوشه و کنار احتراق و همینطور پاک نمودن جداره سیلندر از روغن های مازاد است. رینگ وایپر که گاه حلقه پاک کن، رینگ ناپیر، یا حلقه فشاری زاپاس هم نامیده می­شود، دومین رینگ بعد از تاج پیستون است. بخش اعظم موتورهای Briggs & Stratton از حلقه های فشاری لبه اریب یا حاشیه پر رنگ استعمال می­کنند. حاشیه های حلقه دو تراز موازی شیار حلقه هستند. در نتیجه زمان خط مش اندازی موتور تراز پیستون ساییده نمی شود . اندازه و چینش رینگ پیستون به طراحی موتور و مواد به کار رفته در سیلندر بستگی دارد. رینگ فشاری 70 درصد حرارت محیط احتراق را از همین قطعه به جداره سیلندر منتقل می­کند. بايد توجه نمود كه رينگ بايد به راحتي در جا رينگی پيستون قرار گرفته و جای حركت داشته باشد، از اينرو طبق شكل (2) لقي تقريبي به اندازه0/05ميلي متر براي رينگ هاي كمپرسي و 0/04 ميلي متر براي رينگ هاي روغني در حیث گرفته و بوسيله فيلر میزان گيری و كنترل می شود. فشار داخلی همان نیروی فنریت ذاتی هست که حلقه پیستون را طبق اهمیت مختصات مصالح و طراحی به کار رفته در ایجاد آن منبسط می­سازد. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب تارنما نحوه کار کمپرسور پیستونی.

ایندکسر