این تغییرات به کنکور ۱۴۰۱ نمیرسد و به عبارتی سهمیههای گذشته اعمال میشود. وی همچنین تاکید کرد: مسئله سهمیههای کنکور در فرمان کار شورای خوب انقلاب فرهنگی است. به گفته وی، روشی که فرد به دانشگاهها درخواست بدهد و از سوی یکسری دانش گاه برای وی پذیرش صادر شود و شخص یکی را تعیین کند در جهان هم در درحال حاضر منسوخ شدن است.دانشگاهها اصلی تعامل مهم سازمان سنجش و ضوابط و مقررات باید شرایطی تولید کنند که تعیین حرفه حیاتی رخ هوشمند رخ گیرد که این برنامه هم تا سال ۱۴۰۳ اجرا میشود. به گفته پور عباس، از سوال ها چهار گزینهای، سوال ها نیز گزینهای، سوال ها پاسخ کوتاه، پرسش ها جواب بسته و حتی پرسش ها تشریحی گزینههایی هستند که به جهت آزمونهای هوشمند در حیث گرفته شده می باشد که استرس را هم از در بین کتاب چندین کنکور خیلی سبز ریاضی میبرد. در هم اکنون حاضر برای گروههای هنر و گویش سابقه تحصیلی موجود نیست. گفتنی است که در همین مرحله، برخی از داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی نمیباشند و مستقیماً وارد ورقه بارگذاری عکس میشوند. ۶۰ درصد سابقه تحصیلی در لحاظ گرفته می‌شود و ترکیبی از سوابق تحصیلی و آزمون سرانجام سنجش فرد را نشان میدهد. سازمان سنجش در زمان تصویب نام، دفترچه راهنما را منتشر می نماید که در همین دفترچه کلیه داده ها واجب از شرایط، مدارک حتمی و طریق ثبت اسم کنکور سراسری 1401 را تفسیر دیتا است. برای استفاده از همین پرسش ها هیات ممیزه سوال داریم که به صورت هوشمند سوالاتی که کدینگ شده اند و به خط کتاب رفرنس دیتا اند به کار گیری میکنند. عملاً در زمان دکتری همین حادثه شکل دیتا است. در واقع مخزن سوال ها همیشه پر توشه میباشد و دوره چرخه سوال ها به شکل هوشمند اجرا میشود. گفتنی میباشد که در صورتی که داوطلب داده ها فردی یا این که تحصیلی خود را به غلط تصویب کرده باشد، مسئولیت حذف پذیرش وی یا این که تأخیر در اعلام عاقبت آزمون به عهده داوطلب است و سازمان سنجش تدریس مملکت و هیأت مرکزی تعیین دانشجو مسئولیتی بر عهده ندارد. وی راجع به سوال دیگری در زمینه‌ی پایانی شدن طرح تحول شورای خوب انقلاب فرهنگی تصریح کرد: طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از ۲۰ جلسه برگزاری جلسات کارگروه دگرگون سازی و پنج جلسه ارایه آن در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو جلسه لبریز کار در شورای معین آخرین و به تصویب شورای عای انقلاب فرهنگی رسید. وی در خصوص حوزه‌ بندی در کنکور نیز گفت: موضوع حوزه‌ بندی و سهمیههای یک و دو و سه و آزاد در شورای خوب انقلاب فرهنگی مجدداً تحلیل خواهد شد البته در کنکور ۱۴۰۲ زیرگروهها و امتحان عمومی نخواهیم داشت. سازمان سنجش تدریس مملکت همینطور تاکید کرده میباشد که تغییراتی در سهمیههای داوطلبان در کنکور سال ۱۴۰۱ تولید نمیشود؛ چرا که هنوز مصوبهای در این زمینه بیان نشده است. مدیریت سازمان سنجش تدریس مملکت گفت: هم اکنون سنجش از پذیرش قطع میباشد البته در اجرای آن تفاوتهایی وجود دارد. پور عباس خاطر نشان کرد: سامانهای طراحی کردیم که هر استاد دانشگاه یا این که هر معلمی در هر نقطهای از مرزو بوم می تواند طراح سوال کنکور باشد و آن را داشبوردی که فرد دارااست قرار دهد.

ایندکسر