ناسا و اسپیس ایکس مأموریتی تاریخی را به ایستگاه فضایی آغاز می کننداین مأموریت اولین پرتاب بدون سرنشین از خاک آمریکا طی 9 سال گذشته و اولین باری بود که یک شرکت خصوصی فضانوردان ناسا را ​​به فضا پرتاب کرد.


منبع: khabar-dastchin.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*