[ad_1]

این مأموریت اولین پرتاب بدون سرنشین از خاک آمریکا طی 9 سال گذشته و اولین باری بود که یک شرکت خصوصی فضانوردان ناسا را ​​به فضا پرتاب کرد.

[ad_2]

منبع: khabar-dastchin.ir

ایندکسر