ناسا تصاویر جدیدی از مریخ را که مریخ نورد Perseverance گرفته است ، فاش می کند


IE 11 پشتیبانی نمی شود. برای یک تجربه بهینه ، در مرورگر دیگری به سایت ما مراجعه کنید.