از برنامه های مورد دقت در سیستم اکسپرس اینتری کانادا، برنامه تجربه کانادایی است که منجر به اخذ اقامت کانادا هم می شود. اصلی ادامه علم آموزی در کانادا می توانید مجوز فعالیت پس از تحصیل دریافت کنید و از این روش می توانید امتیاز خود را در سیستم اکسپرس انتری ارتقاء داده و علاوه بر برخورداری از مزایای تحصیل در کانادا کارت اقامت دایم این سرزمین را نیز دریافت کنید. همین در حالی میباشد که در طرح مهاجرتی کلاس خانوادگی کانادا، فرد دعوت شده نیز می بایست قراردادی را امضا نماید و این تعهد را بدهد که کل عملکرد خود را برای خودکفا شدن و وصال به تمکن مالی در کانادا می مهاجرت به کانادا وبلاگ کند. آن گونه از متقاضیانی که برای این گونه از طرز هجرت به کانادا اقدام می کنند، دارای منابع مالی هستند که موجب تقویت اقتصاد کانادا می شود و به کردار فرصت های کاری نو کمک می کند. در این طرح مهاجرتی که دارای اسم Family Class Sponsorship شناخته می شود، شهروند و یا این که شخص اهمیت اقامت دائم کانادا باید قراردادی را امضا کند و طی آن همین تضمین را به دولت کانادا بدهد که کلیدی داخل شدن عضو خانواده زیر اسپانسرشیپ به کانادا، وی را به جهت یک مقطع 3 تا 10 ساله پایین حمایت مالی تام خود قرار دهد. اما تفاوت برنامه اسپانسرشیپ خانوادگی کانادا اساسی بقیه برنامه های مهاجرتی در همین هست که، قابلیت و امکان رسیدگی به التماس هجرت بقیه اعضای خانواده مثل پدر و مادر، و هجرت به کانادا از نحوه دعوتنامه خویشاوندی بر اساس برنامه اسپانسرشیپ خانوادگی نیز وجود دارد. همینطور متقاضیان شرکت در این طرح هجرت به کانادا می بایست یک سرمایه گذاری 400 هزار دلار کانادایی را نیز انجام دهند که دولت کانادا پس از گذشت 5 یال آن را سوای هیچ سودی به فرد سرمایه گذار بر می گرداند. همینطور درباره مهاجرت به کانادا در کرونا و عوارض مسافرت از جمهوری اسلامی ایران بخوانید. همچنین فرد اسپانسر بایستی به طور فیزیکی در میهن کانادا حضور داشته باشد. یک امتیاز به جهت داشتن تمکن مالی کافی در زمان حضور در مرزو بوم کانادا به متقاضی ارائه می شود. از این رو متقاضیان کلیدی تجربه کاری و تمکن مالی کافی می توانند بنابر موقعیت خود در یکی از از 3 طرح سفر تجاری ذیل کمپانی کنند. اضطراری به ذکر می باشد که فقط داشتن سرمایه برای کمپانی در این طرح کفایت نکرده و متقاضیان باید توان مدیر یک تجارت واجد موقعیت حتمی و تائیدیه اداره مسافرت کانادا را داشته باشند. حداکثر امتیاز به متقاضیان 21 سال تا 49 تعلق می گیرد. همین در حالی است که درخواست کننده متاهل باید از حداقل 68 امتیاز به جهت شرکت در این طرح مهاجرت به Canada برخوردار باشد. ضروری به ذکر هست که سیستم امتیازدهی استان کبک شبیه سیستم مبتنی بر امتیازدهی فدرال کانادا است، البته در بعضی از بخش ها تفاوت داشته و فاکتورهای آن متغیر است. در غایت مهم داشتن همگی فاکتورهای اشاره شده در بالا و کسب امتیاز لازم، مدرک Quebec Selection Certificate به جهت درخواست کننده صادر می شود که گزینه تائید اداره CIC به جهت سفر به استان کبک است.

ایندکسر