میلگرد تیکمه داش انواع میلگرد A۳ در سایزهای ۸ تا ۳۲، میلگرد A۲ در سایز ۸ تا ۱۲، میلگرد A۴ در سایز ۲۲ تا ۲۴ و میلگردهای بی آلایش A۱ در سایز ۸ و ۱۰ را دارد. آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم پیچ در پیچ به صورت هفت-هشت و حساس زاویه ۳۵ تا ۷۵ رتبه است. تا هنگامی که یک ساختمان به انتهای فعالیت خود برسد، پروسه زیادی را پشت سر گذاشت! میلگرد آجدار یکی از مهمترین مصالح گزینه نیاز در صنعت ساختمان سازی است. به ادله رخ ظاهری که این متاع فولادی دارد جهت آرماتور بندی سازه مورد به کار گیری قرار گرفته می شوند. اکثرارماتورهای بی آلایش حیاتی برگ شناسه بوده که در ان انالیز فرآورده واردشده است.برای ایجاد همین متاع شمش را حساس استعمال از جک هیدرولیک در ردیفهای معلوم درکوره هایی حساس دمای 1100 جايگاه سانتی گراد قرار می دهند و هنگامی شمش ها باطن کوره قرار گرفتند به وسیله ی جریانات گردابی در دمای بالا جهت نورد اماده می شوند و شمش های پخته شده بر روی رولها قرار گرفته و به طرف مرحله سپس ساماندهی می شوند. سختی میلگرد 14 آجدار ساخت شده به طریق آلیاژی کاهش از روش ترمکس است. میلگرد آجدار A2 و A3 در دست‌کم مقاومت تسلیم، دست کم مقاومت کششی، منزلت دشواری و تغییر ارتفاع نسبی با یکدیگر گوناگون هستند. آج کلمه میباشد از برجستگی هایی به رخ های متفاوت که به صورت طولی (موازی محور میلگرد) و یا عرضی در زمان نورد بر روی میلگرد ایجاد می شود. به این برهان ممکن هست وزن هر شاخه میلگرد ۱۴ تولیدی یک برند، دارای برند دیگر متفاوت باشد. در واقع میلگرد را پس از نورد شدن و در حالی که هنوز سرخ هست از داخل این تونل عبور می دهند. در ساخت میلگرد۱۴ آجدار به طریق ترمکس، برای خنک شدن میلگرد آن را از داخل یک تونل پاشش آب رد می کنند. این کارخانه، میلگردهای خود را بر پایه استاندارد ملی کشور ایران به شماره 3132 ساخت و روانهی بازار فولاد میکند. میلگرد ۱۴ آجدار و سایر میلگردهای آجدار می بایست دارای آج عرضی و طولی باشند. میلگرد۱۴ آجدار مهم قطر اسمی (d)، ۱۴ میلی متر می باشد. سطح دوران اسمی همین میلگرد حدود ۱۵۴ میلی متر مربع و وزن میلگرد ۱۴ آجدار در واحد طول، ۱/۲۱ کیلوگرم بر متر مهم رواداری ۵± % می باشد. آج طولی هم نوعی از آج می باشد که به صورت یک شکل، یکنواخت و ممتد به صورت موازی اصلی محور طولی میلگرد بر روی میلگرد ساخت می شود. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان بیشتر در گزینه فروش میلگرد چکی لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر