هنگاکی که محفظه به خاطر کشیده شدن به سمت پیستون اهمیت اعتنا به مقدار مایع سیال پر میشود، بعد حجم آیتم لحاظ اصلی سرعتی مشخص دوزینگ اکواریوم وارد گوشه و کنار میشود. علاوه بر این، فشاری که همین گونه از پمپها میتوانند تحمل نمایند از پمپهای پلیمری و PVC که در ادامه معرفی میشود، بخش اعظم است. به طور بخش اعظم برای مایعات و دوغاب استعمال میشود، به خصوص آنهایی که ویسکوزیته بالایی دارند. چنانچه سیال مورد استفاده شما ویسکوزیته بالایی داشته باشد، باز هم میتوانید به جهت انتقال مقادیر مشخصی از آن از مترینگ پمپ استعمال کنید. ولی در صورتی که پمپی همین تجهیز را داشته باشد، این تجهیز به جهت اطمینان حاصلکردن از دوز دقیق، تهیه و تنظیم آن و فعال نمودن پمپ میباشد. ولی هر یک‌سری وقت یکبار نیاز میباشد پمپ در اکنون عمل مجدداً آزمون و کالیبر گردد تا اطمینان حاصل شود دبی آیتم لحاظ تأمین می شود. انژکتور یا تزریق کننده: نقطهای میباشد که رخ میگیرد و در همین بخش شیر یک طرفهای به پمپ اجازه میدهد تا میزان مطلوب کالا را به مخزن مورد حیث تزریق کند. همگی این روشها در در آغاز مقدار مواد شیمیایی را ترازو گیری میکنند و بعد از آن متاع آیتم نظر را وارد لوله یا این که مجرا میکنند. چیدمان پیستونها در چنین پمپها منجر میگردد آنان برای به کار گیری در انتقال مایعات مضاعف قابل اشتعال یا این که مواد منفجره مناسب باشند. همین سری از دوزینگ پمپ های فیمارس کلیدی استاندارد API 675 بوده و در صنعت های نفت و گاز و پتروشیمی فراوان کاربرد دارد. در صنعت ایجاد پمپ هم از این ماده به تیتر یکی از متریالهای رایج استفاده می‌گردد که از بسیاری جهات، شباهت متعددی اساسی دوزینگ پمپ PP دارد. مخزن محافظت مواد شیمیایی: به عبارتی گوشه ای است که پمپ مواد شیمیایی را به درون آن جهت دهی می‌کند و در غایت از درون همین مخزن تزریق مواد شیمیایی انجام میشود. همچنین این ماده برای کار دارای انواع گوناگونی از مواد شیمیایی مناسب است. دوزینگ پمپ چطور فعالیت می کند؟ همین پمپ از طرز یک موتور الکتریکی تغذیه می‌گردد و اساسی یک کنترلر می باشد که پمپ را پر‌نور و خاموش می نماید و شتاب جریان را کنترل میکند. به جهت خودداری از رجوع و برگشت جریان در انتهای لوله مکش از شیر یک طرفه به کارگیری می شود. هوای فشرده تولیدشده توسط کمپرسور و ورود آن به ایرموتور منجر جابهجایی دیافراگمها و در نهایت مکش و دهش ( پمپاژ) در پمپ میگردد. در همین نوع پمپها، دیافراگم به عنوان یک مانع فی مابین مایع آیتم نیاز برای پمپاژ و مایعی که پمپاژ میگردد فعالیت میکند.

ایندکسر