مایک ماسیمینو ، فضانورد سابق ناسا با استقامت در مریخ فرود آمد


IE 11 پشتیبانی نمی شود. برای یک تجربه بهینه ، در مرورگر دیگری به سایت ما مراجعه کنید.