لیزا گلدبرگ ، دانشجوی تازه وارد این کالج ، به Google کمک می کند تا عناصر بصری تغییر آب و هوا را ایجاد کند


IE 11 پشتیبانی نمی شود. برای یک تجربه بهینه ، در مرورگر دیگری به سایت ما مراجعه کنید.