بر شالوده مدل، اندازه، تعداد محل ورود لوله خرطومی و تعداد خروجی روزنه قیمت کل شده پلانیوم باکس کلیدی یکدیگر گوناگون است. تعداد و بعدها طوقه محل ورود هوا نیز اساسی توجه به حجم هوای عبوری از پلنیوم و طراحی هوادهی دریچه های خطی طراحی می شوند. دریچه خورشیدی اکثر زمان ها از فرآورده آلومینیوم یا همین که استنلس استیل بوده و سوای دمپر پشت دریچه ای و اساسی فیلتر باکس یا این که این که پلنیوم پشت روزنه ای اصلی عمقی عمده از پلنیوم باکس های دریچه های بی آلایش و در مدل های متعدد رنگ های پودری الکترو استاتیک (در مدل آلومینیومی) توصیه گذاری و ساخت می گردد. روزنه خورشیدی بیشتر وقت ها از فرآورده آلومینیوم یا همین که استنلس استیل بوده و فارغ از دمپر پشت روزنه ای و اصلی فیلتر باکس یا این که همین که پلنیوم پشت روزنه ای دارای عمقی بخش اعظم از پلنیوم باکس های دریچه های بی آلایش و در انواع متعدد رنگ های پودری الکترو استاتیک (در گونه آلومینیومی) توصیه گذاری و تولید می گردد. از باکس های متفاوت می اقتدار به باکسِ پشتِ دریچه های سقفیِ چهارطرفه ی تایلی و یا دیگر انواعِ روزنه ها اشاره نمود که تصاویرِ متنوعِ باکسها به تفصیل در ذیلِ این توضیحات، قابل بازدید است. فرآورده این فرآورده غالبا از ورق های گالوانیزه می باشد که متناسب کلیدی وضعیت و شیوه عملکردی که دارند در ارتفاع ها و عرض های متعدد طراحی و تولید می پلنیوم باکس شاهرخی شوند. ۵- هوادهی یکنواخت در دریچه های خطی. گوشه و کنار بیرونی دریچه اسلوت بهصورت یک قاب خطی و طویل، طراحی و ساخته می گردد و شیارهای داخلی دریچه اسلوت نیز مشخص کنندهی تعدادِ واحد روزنه اسلوت میباشد، یعنی اگر بین دو کادر روزنه اسلوت یک تیغهی تقسیمکنندهی هوا تعبیه گردد که دریچه را به دو شیار ورود هوا تقسیم نماید به آن دریچه، دریچه دو اسلوت گفته میشود. بیشترین کاربرد و استعمال از رشته باکس فیلتر را می توان در حوزه کمتر صدا، تعبیه چند ورودی یا خروجی هوا یا تمیز کننده هوا در حیث گرفت که با به کارگیری از باکس حرفه و نصب فیلترهای آیتم نیاز متناسب دارای نوع کاربری در مسیر هوای محل ورود باعث ساز پرهیز از آلودگی گوشه و کنار و مانع از کم شدن عمر اثر گذار فن می شود. به طور نمونه در یک اتاق تمیز حساس کلاس بندی 100.000 می قدرت از پلنیوم باکس مهم دریچه شمسی یا این که این که گردابی به کار گیری کرد زیرا در همین کلاس از تمیزی یکنواخت بودن هوا در محدوده خاصی از سرعت از اهمیت چندانی برخوردار نیست. از دیگر اجزا ی ظاهریِ فیلتر باکس هوا، دریچه شمسی می باشد که در طرحهای متفاوت و متنوع از کالا آلومینیوم کلیدی پوشش رنگ کوره ای ایجاد می شود.وظیفه روزنه شمسی توزیعِ متناسب هوا در گوشه و کنار می فروش پلنیوم باکس باشد. از آنجا که دریچه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در ارتفاع های بالا فعالیت می شوند و قابلیت و امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای دریچه وجود ندارد استعمال از پلنیوم باکس به منظور ایجاد اختلاط به اندازه هوا و توزیع یکسان هوا در ارتفاع ، امری اضطراری و ضروریست دریچه پلنیوم باکس .

ایندکسر