فیلم هوایی آسیب پس از سقوط تلسکوپ رادیویی Arecibo را نشان می دهدگیرنده 900 تنی این تلسکوپ پس از آنکه کابلهایی که آن را نگه داشته بودند در بازتابنده 1000 فوت سقوط کرد. از تلسکوپ معروف برای مطالعه سیارات دوردست و یافتن سیارک ها استفاده شد و همچنین جایگاه ویژه ای در فرهنگ پاپ به خود اختصاص داد.


منبع: khabar-dastchin.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*