[ad_1]

گیرنده 900 تنی این تلسکوپ پس از آنکه کابلهایی که آن را نگه داشته بودند در بازتابنده 1000 فوت سقوط کرد. از تلسکوپ معروف برای مطالعه سیارات دوردست و یافتن سیارک ها استفاده شد و همچنین جایگاه ویژه ای در فرهنگ پاپ به خود اختصاص داد.

[ad_2]

منبع: khabar-dastchin.ir

ایندکسر