[ad_1]


این خدمه اولین هواپیمایی است که توسط یک تقویت کننده موشک بازیافت شده از پرواز فضایی قبلی به مدار زمین پرتاب شده است.

[ad_2]

منبع: khabar-dastchin.ir

ایندکسر