قابلیت تشخیص زودهنگام ارتقا و کاهش در فشار خروجی شیرهای فشارشکن و شیر در دست گرفتن و همینطور انجام حفظ و تعمیرات پیشگویانه را مهیا میکند. در همین نحوه شیرهای فشار شکن را بصورت سری و پشت سرهم در خط می بندند که سبب کمتر فشار در چند فشار شکن هیدرولیکی مرحله می شود. به این استدلال شیرهای فشار شکن را طوری طراحی می نمایند که فقط منبع انرژی به جهت کارکردن در آن به شکل مکانیکی و به وسیله جریان سیال تامین شود. همین در حالی است که جریان سیال در سیستم به عوارض گوناگون دچار افت یا ارتقاء شدید می­شود. در شیر فشار شکن پایلوت دار میراب در ابتدا و قبل از روش اندازی، فشار خروجی شیر را به وسیله پایلوت تنظیم کرده تا فشار خروجی از فشار تنظیمی بالاتر یا تحت خیس نرود و به طور اثبات بر روی فشار تنظیم شده باقی بماند. پیلوت یا این که مدار امر بکار رفته در ساختار همین نوع شیر صنعتی، علاوه بر تنظیم و اعتنا کارایی شیر، اطمینان خاطر مصرف کننده را نیز اصلی خود به همراه دارد. به طور کلی، شیر فشارشکن، جریان و فشار آب در نتورک های توزیع آب و خطوط انتقال را کنترل، تهیه و تنظیم و کمتر می دهد. همین شیر سوای وابستگی به میزان جریان عبوری ، فشار متغییر ورودی را به فشار اثبات و کمتر در نصیب خروجی تبدیل می نماید. بنابرین هنگامی که جریان از شیر عبور می نماید سرعت آن ارتقاء می یابد و در نتیجه موجب خوردگی و فرسودگی بخش های داخلی می شود . فشار شکن های اتمسفر به جهت همین که آب تخلیه گردد باید دستکم 6 اینچ بالاتر از گلدان مهم لوله کشی از دستگاه شکن خلاء کارگزاری گردند . در صورتی که سیستم های لوله کشی به صدق طراحی نشده باشند قابلیت و امکان سقوط ناگهانی سیستم لوله کشی وجود دارااست . شیر فشارشکن در میدان های صنعتی متفاوت و همینطور پالایشگاه ها و نیروگاه ها، کاربرد گسترده و وسیعی دارد. از گزاره ساده ترین و کم هزینه ترین دستگاه های موجود ، فشار شکن های جوی می باشد که مانع از بازگشت آب به باطن خطوط آب می شود . از گزاره راه حل این مشکلات به فعالیت بردن پمپ و فشار شکن ها می باشد و پمپ ها زمانی به عمل برده می شوند که کاهش فشار سیالات به وجود می آیند و در رخ بالا رفتن فشار بیش از حد انتخاب شده از فشار شکن به کارگیری می شود . درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه فشار شکن روغن هیدرولیک بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر