روزنامة دیتاها در چند شماره آنگاه یادداشتی راجع به ارزشمندی لاغری و حالا بد زنانی می­نویسد که چاق و کوتاهاند و هیچ رضایتی از اندام خود س لوازم آرایشی اورجینال در کرمانشاه ندارند. » نویسنده سپس به کل زنان چاق و کوتاه که تلاششان برای لاغری بیثمر بوده است پیشنهاد می کند اهمیت اتخاذ یک سبک پوشش و آرایش اختصاصی که «مد روز به جهت خانمهای چاق» اسم داراست مشکل خویش را حل کنند. او در نقطه نهایی به ارتباط اساسی جراحی زیبایی دارای نحوة پوشش و لباسهای جدید که اکثر وقت ها عریان و یا باریک هستند، میپردازد و مینویسد زنان در دنیای تازه برای انجام دادن کارهایی زیرا شنا، ورزش و رقص مجبورند لباسهای نیمهبرهنه بپوشند، در سرانجام واجب میباشد اندامی موزون و بینقص داشته باشند. برای مثال، در تبلیغ کرم روشنکننده و جوان­ساز «سیمون» تصویر زنی را می­بینیم که با نشاط در حال مصرف کرم و گفتن همین جمله میباشد که «این کرم زیبایی را که هر زنی آرزویش را داراست به او می­دهد.» تبلیغات کرم ایرانی اما ساده، کوتاه و سوای تصویر بود. تبلیغات برای تناسب اندام و زیبایی لاغری به­گونه­ای زنان را کلیدی بدن طبیعی­شان بیگانه کرده بود که تنها بیست سال پس از هنگامی که چاقی نشانة سالمی و زیبایی زن قاجاری بود، طیفی از زنان اساسی رژیم­های طاقت فرسا خود را لاغر و بیمار و رنجور می­کردند. در زنان البته چین و چروک و موهای سپید نشانهای از ضعف، پیری، نازیبایی و به­ویژه کم شدن جذبههای جنسی به حساب میآید، زیرا در جهان جنسی­شدة مدرن و متأثر از تمجید استانداردهای زیبایی، خوش­اندامی و جوانی رابطه نزدیکی اهمیت جذبة جنسی داراست و در حیث بسیاری، زن زیبا زنی است که حساس جنسی و تمنای آن را در مردان به وجود آورد، در صورتی که این دو لزوماً حیاتی هم مرتبط نیستند. تغذیة مناسب، استفاده از ماسکهای طبیعی و ورزش برای داشتن صورتی قشنگ و بدنی برنا از دیگر موضوعات آیتم تأکید روزنامة اطلاعات و نشریات زنان، در بازه زمانی پهلوی دوم، بود. این تجربة مختلف مورد دقت مبلغان صنعت زیبایی نیز بود که به ساخت و عرضة محصولات آرایشی و حفظ پوستی می­پرداختند. همین متوسط در مقایسه دارای متوسط آیتم انتظار (12) در حد متوسطی قرار دارد. این پژوهش در چارچوب متدولوژی موسوم به طریق تبارشناسی انجام میشود. به شکل کلی، در عالم مدرن، در مردان علامتها میانسالی و پیری، مانند چروکهای به دور چشم و پیشانی و لب، نه­تنها نازیبا به نظر نمیآیند، بلکه نشانهای از جاافتادگی و پختگی و یا حتی جذابیت تعبیر میشوند.

ایندکسر