۴. تمرینات در بهترین مرکز باشگاه ایکس بادی نیاوران، موجب شدن سوختوساز بدن میگردند، درحالیکه بقیه ورزشها لزوماً سوختوساز تن را فراوان نمی کنند. همانطور که پیش از این گفته شد همین ورزش در دوران خیلی کمی موجب مصرف کالری فراوانی خواهد شد و افزون بر آن بدن تا ۷۲ ساعت پس از اعمال همین تمرینات اقدام به ریکاوری کرده و در غایت کالری بسیاری به کار گیری می نماید که معنی آن همین خواهد بود که صرفا دو نوبت در هفته اجرای همین ورزش بسنده میکند. یکی دیگر از مزایای ورزش در باشگاه ایکس بادی وی آی پی فیت پیشگیری از پوکی استخوان خواهد بود، بطوریکه عضله‌ها محافظ استخوانها تقویت شده و موجب بهبود راندمان آنان و تحکیم استخوانها خواهد شد. باشگاه ورزشی ایکس بادی وی آی پی فیت واقع در نیاوران ، شمال تهران به اسم باشگاه VIPFIT مهم دستگاههای به روز سرویس ها ایکس بادی ارائه میکند. اهمیت ما در ادامه همراه باشید تا جزئیات بخش اعظم از ورزش Xbody و امکانات باشگاه ایکس بادی وی آی پی فیت را مرور کنیم. تکنولوژی بکار رفته در مجموعه ایکس بادی موجب خواهد شد تا زمان اجرای ورزش ایکس بادی در باشگاه نصیب متعددی از عضله های بدن به رخ هم زمان عمل کنند. البته پیشنهاد می شود کسانی که حساس مشکلات طبی و دردهای ویژه هستند پیش از اجرای این ورزش در باشگاه حتماً حیاتی دکتر خودشان مشاوره داشته باشند. بله، ایکس بادی دقیقا این مجموعه از اشخاص که سال ها به دلایل مختلف از پاراگراف فقدان وقت، دیر سرانجام گرفتن در نحوه های تمرینی دیگر و غیره ورزش نکرده اند را ناچار می کند مجدد تمرین کنند. حساس به کارگیری از همین ترفند آقایان و خانمها میتوانند از همین دستگاه با حضور مربی در مدت زمانه کوتاهی به اندام ایده آل خویش دست یابند. طریق EMS یک عدد از تکنیک های جدید ورزشی برای عضله سازی و لاغری افراد میباشد که به برهان جواب دهی مطلوب توانسته بخش اعظمی از اشخاص به خویش جذب کند. آیا ایکس بادی برای قلب خطر آفرین است؟ ۱. در ورزش ایکس بادی از نحوه تحریک الکترونیکی عضلات electric muscle stimulation بکارگیری شده میباشد که به موجب آن پالسهای الکترونیکی از سیستم به عضله‌ها فرستاده خواهد شد. ۲. در نتیجه ورزش ایکس بادی عده عضلانی بدون چربی حاصل میشود و تناسب اندام به یاری xbody و ارتقاء یافتن اقتدار عضلانی خواهد بود. می بایست این نوید را به شما بدهیم که این پالسها فقط عضله‌ها اسکلتی رشتههای بدن را فعال میکند و بر روی اعضایی همچون قلب هیچگونه تاثیری ندارد. زمان تمرین دارای ایکس بادی بیش از 90٪ عضله‌ها به طور هم‌زمان در طول هر انقباض در یک جلسه ی 20 دقیقه ای فعال می شوند در حالی که در طریق سنتی این حادثه پس از سه جلسه یک ساعته به وقوع خواهد پیوست، این در حالیست که هیچگونه آسیبی به مفاصل وارد نمی شود. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اساسی ایکس بادی بابلسر وب تارنما خود باشید.

ایندکسر