معمولا کلیدی گرفتن تفسیر حالا دقیق، معاینه فیزیکی و باز‌نگری های تکمیلی علت ژنیکوماستی مشخص و معلوم میشود. درصورتیکه به لحاظ می برسد علت عدم تعادل هورمون ها باشد، به تیتر نمونه در بلوغ، پزشک معالج به طور معمول به مریض پیشنهاد می کند که این بیماری احتمالاً طی یک سال ژنیکوماستی جراحی دکتر برطرف می شود. شکلگیری توده در پستان از پاراگراف نشانههای همین بیماری است که اکثر در نوک سینه ایجاد میشود. ناهمواري در نواحي ليپوساكشن نيز از ديگر عارضه ها جراحي ژنيكوماستي مي باشد. در حالی که کاهش وزن میتواند برای برخی از مردان به کاهش ترازو سینهها کمک کند، ولی اکثر زمان ها اوقات، بیش از حد بافت غدهای در سینه وجود دارااست که منجر می گردد حتی بیماران دوچندان لاغر هم اساسی سینههای پهناور مواجه شوند و نیاز به ریز شدن سینه مهم جراحي يا ليپوساكشن داشته باشند. همین جراحی هم مانند عمل بالا بردن سینه می توانند به داشتن سینههای سالمتر و به حیث زیباییشناسی، متناسبتر دارای تن بیمار، یاری کند. افرادی که هیچ هدف ورزشی ندارند، اما دوست دارا‌هستند دویدن، دوچرخهسواری، یا هر ورزش دیگری را به جهت تفریح و تندستی خود انجام دهند، در صورتی که سینههای بزرگی داشته باشند، می توانند از جراحی لیپوساکشن سینه برای ریز نمودن سینه خویش بهرهمند شوند. در صورتی که هیچ یک از همین روشها پاسخ نداده باشند، کار ریز کردن سینه مردان پایانی شیوه حل پیشنهادی میباشد. تبارک شدن پستان در نوزادان نیز ممکن میباشد صورت دهد و حتی اهمیت ترشح شیر (گالاکتوره) همپا باشد. ژنیکوماستی ممکن است روی یک یا این که هر دو پستان اثر بگذارد و موجب ناهنجاری ظاهری شود. زمانی که این رخداد میافتد، باعث می شود آن شخص به طرز بازدید تن خود از سوی دیگران تاثیر بگذارد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با ژنیکوماستی مهم ساکشن وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر