در برج ها می بایست آسانسوری به جهت حمل اسباب و اثاث و وسایل و آسانسوری برای رفت و آمد افراد در برج وجود داشته باشد. بازه شهرسازی مدرن و امروزی از ابتدای سده سیزده خورشیدی و مهم روی کار وارد شدن قوم پادشاهی پهلوی آغاز گردید و در طی این سالها با تاسیس شهرداری ها و تهیه و تنظیم نقشه های جامع شهری تغییرات بنیادین درشهرهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران از پاراگراف دارالخلافه (پایتخت) آن روزهای مرزو بوم به این معنی که تهران به وجود آمد و در ادامه و مهم بر روی عمل امدن پهلوی دوم شهرسازی در کشور‌ایران و خصوصا پایتخت از ابتدای دهه سی به آن گاه سرعت بالایی به خود گرفت و قلیل ناچیز سر وکله ساختمان های بلند سکو و هتل ها و رستوران ها و تیم های فرهنگی و هنری و سینما و بازی زنده برج مسکونی الیزه 1 و شهربازی و.. طی مصوبه طراحی و اجرای برج باغ به این باغ ها اجازه داده شد حداکثر سی درصد از مساحت زمین را به احداث برج باغ تا حداکثر 13 طبقه مسکونی جواز تولید داشته باشند از همین تاریخ به بعد دعوا طراحی برج باغ در تهران رونق گرفت و آنچه امروزه ما در کشور ایران به نام برج باغ می شناسیم در واقع خروجی همین مصوبه میباشد که تا سال 1396 ادامه پیدا کرد هم اکنون اهمیت ارائه این مقدمه و شناخت نسبی به مشاجره طراحی برج باغ در تهران به تمجید متدوال طراحی برج باغ در معماری می پردازیم. همین فرآیند در شهرهای تبارک ادامه پیدا کرد تا ابتدای ده سال هشتاد خورشیدی که دو مقطع شورای شهر دوم مصوبه ای زیر عنوان برج باغ ها در مدرک طرح جامع تهران به تصویب رسید تا آن روزگار باغ های شهر تهران اذن تولید مسکونی نداشتند و اصلی اعتنا به افزایش ارزش زمین و آپارتمان مسکونی باغ های فراوانی خصوصا در مناطق شمالی شهر تهران واقع شده بودند که از حیث قیمت ریالی از یک ساختمان مسکونی یا این که اداری کوچک به سبب عدم اذن ایجاد نیز بهای زیر تری داشتند. طبقه همکف حیاتی دو رودی دارای و فرعی می باشد که بعد از آن داخل شدن از ورودی دارای به لابی برج میرسیم که به دو بخش انبار و فضاهای مدیریتی تقسیم شده است.ورودی دیگر مربوط به بخش پذیرش و فضاهای خدماتی همچون سرویس های بهداشتی می برج مسکونی عرفان حوزه‌ 22 باشد. در طراحی برج باغ و از ابتدای شروع پروسه طراحی کوشش بر آن میباشد که به کارگیری گیاهان در بخش های متعدد ساختمان در اولویت باشد از طراحی پلان محوطه سازی گرفته تا لابی و روف گاردن و بالکن ها کلیه از همین اصل تبعیت می کنند به همین برهان معمولا متراژ واحد های مسکونی برج باغ ها تبارک در حیث گرفته شده و ترجیحا برج باغ می بایست حیاتی نماهای متعدد باشد و از طرفین آزاد در نظر گرفته شود که بتوان در جهت های متفاوت بالکن ها و حیاط گاردن های سبز طراحی کرد سایر گزینه هایی که همین ایام در طراحی برج باغ ها می بینیم بخش های ثانویه ای می باشند که برای راحتی کاربران دیده شده میباشد و در صورتی که در طراحی برج باغ در نظر گرفته نشده باشند نیز کماکان برج باغ از اصالت خود برخوردار می باشد. نیاز مسکونی یکی از از حساس ترین نیازهای انسانی به شمار می رود.در طی بیش از یک قرن که اسـتفاده از ساختمان های بلند حیاتی نحوه امروزی در جهان معمول گردیده است، همین جور بنا هـا بـرای حـل برخـی از مشـکلات امـروز جوامع مثل نبود مسکن ناشی از ارتقاء جمعیت شهرها، گزینه به کار گیری قرار گرفته انـد امـا همـواره بـا مشـکلات و نارسـائی های جدیدی همراه بوده اند. نیاز بـه خانه به آن ترازو حیاتی هست که انسان ها از اولی لحظه های شناخت اصلی خویشتن و اهمیت محیط، بـه سـاختنش مبـادرت ورزیـده اند و همین دستور تا آن میزان برایشان پرمعنی، تعیین کننده و حیاتی بوده که اجرایش را خویش به عهده گرفته.

ایندکسر