یک هفته ی پیش حساس ارزش تا حدودی مطلوب تر، از خارج خریدم و بر روی تیبا مهم باندهای فابریک، کارگزاشتن کردم. در اورجینال به باندا وصلشون کردم ولی ضعیفن یعنی فرآورده بد خریدم؟ به ضبط اتومبیل متصل شوند و بنابراین تنوع انتخاب برای شما بالا میرود. مارک پايونير در ايران در زمينه سيستم های صوتی ماشين بيش از هر مارک ديگری شناخته شده می باشد وشايد علتش قدمت ۴۰ ساله حضور در ايران و همچنين تنوع بالای محصولاتش است .پايونير در سال ۱۳۴۴ به وسیله مهندس گيريگوريان وارد ايران شد وشايد قديمی ترين نمايندگی صوتی تصويری در ايران باشد که ابعاد به اسم کمپانی پايونيران معرفی شد. چنانچه نکته دیگری درباره این مسئله وجود دارااست که در این مطلب بدان اشاره نشد و یا این که راه حل دیگری برای اتصال تلفن همپا به سیستم صوتی ماشین میشناسید؛ قطعا آن را اهمیت ما و دیگر خوانندگان ضبط خودرو چهره ای مارشال به اشتراک بگذارید. ولی این آیتم آخرین گزینه پیش بر روی ما هست چون شیوه سختتر و مالامال هزینهتری نسبت به بقیه روشها به حساب میآید. از دیجی محصول استدعا دارم که در امتیاز دهی طراحی و ساخترا به دو مورد طراحی و میزان مرغوب بودن ساختجدا نماید چون ایندو می تواند در خصوص یک فرآورده (بطور نمونه همین محصول) کاملا متفاوت باشد. یک عدد از سادهترین راههای اتصال تلفن همراه به ضبط ماشین، کابل اتصال یا این که همان AUX که دو طرفه است. کلیدی وجود این گرانی اما به اعتقاد بخش اعظمی از اشخاص قیمت خریدن را دارند. به راحتی دارای استفاده از همین دستگاه می توانید گوشی تلفن ملازم خویش را به خودرو وصل نمایید البته چطور؟ دعوا هزینهای که شما می‌خواهید صرف خرید سیستم صوتی اتومبیل کرده و آن را مجهز کنید، مسئلهای تماما فردی هست اما همانطور که گفتیم صرف هزینه بالا بر روی سیستم صوتی در واقع نوعی سرمایه گذاری بلند مدت می باشد که بر روی روح و روان شما تاثیر گذار خواهد بود. در هنگام نصب به طور کامل حرفه ای ضبط ماشین این که اقتدار باس ضبط شما بخصوص در روزگار استفاده از صرفا یک ساب اکثر باشد وسوسه برانگیز است، به جهت همین که سیستم صوتی بتواند صدا های تحت و بم را به راحتی در دست گرفتن کند و لرزش آیتم نیاز را ایجاد کند، باید بخش در اختیار گرفتن تعادل، سیستم صوتی را به یک طرف ساماندهی کند و بعد از آن تعادل را به مرکز بر گرداند. همچنین باید بتوانید تعیین نمایید که به کار گیری از کدام طریق به جهت شما بهتر می باشد و بخش اعظم به کارتان میآید. امید میباشد همین مطاب برایتان اثر گذار بوده باشد و بتوانید از آن استفاده کنید. یک سمت آن به تلفن همراه و سمت دیگر آن به ضبط متصل میشود، همه ما نمونههای گوناگون این کابل را در اتومبیل های مختلف دیدهایم. در زمان خرید کردن ضبط ماشین به همین نکته اعتنا داشته باشید که هر چه قدر مقدار آلرژی یک اسپیکر اکثر باشد از آن طرف میزان الکتریسیته مصرفی اتومبیل کاهش پیدا می نماید و به طور کلی هر چه قدر رنج ساپورت اسپیکر ماشین شما عمده باشد طبیعتا میزان کیفیت آهنگ پخش شده تا حد متعددی بالاتر می رود.از دیگر واحد سنجش های اهمیت و با در زمان خرید کردن ضبط اتومبیل می توان به هندلینگ اقتدار اسپیکر هم اشاره کرد؛ به همین گزینه بدون شک دقت داشته باشید که چنانچه صدای ضبط اتومبیل شما بلند باشد و آنگاه از دستگاه صدای نویز خارج شود از این اقدام می توان سرانجام گرفت که هندلینگ اقتدار ضبط خودرو شما در تراز دوچندان پایینی قرار دارد. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وب سایت ضبط اتومبیل قدیمی.

ایندکسر