شطرنج قواعد ظریف دارااست و آزادی و امکانهای بازی در شطرنج حیاتی هیچ بازی دیگری جز فوتبال قابل قیاس نیست اما در شطرنج تکنیک دخالت ندارد و هر چه میباشد تاکتیک می باشد و حال آنکه در فوتبال ترفند بازیکنان طرح و اجرای تاکتیک را میسر میکند. در فوتبال بازیکنان مهره نمیباشند و مربی فوتبال نمی تواند بازیکنانش را مثل مهره حرکت دهد بلکه اینها در یک تفاهم مهم یکدیگر کار می کنند. این بازی در دنیا کنونی می تواند جای ممتازی احراز کند و در مواقعی ممکن میباشد حامل پیام جهانی شدن باشد.4- بازی چنانکه گفتیم شغل یا کار وجود ندارد و در وقت فراغت انجام می شود. هنگامی می گوئیم بازی آزاد است، مقصود اینست که بنابر ضرورتهای معیشتی یا این که بحکم مصلحت بینی به آن نمی پردازند. به قسمی که در صورتی که نباشد گردش امور مختل می شود یا درصورتیکه می گوئید نیز حال اختلال در این گردش پدیدار شده است، می گویم کمبود فوتبال این مشکل را شدت می بخشد. اگرچه این مسئله برگرفته از صحبتهای شهابالدین عزیزی خادم و اما شنیدههایی بود که از نخستین روزهای حضورش در فدراسیون فوتبال، به گوش میرسید. در کنار همین چالشها، در به عبارتی روزهای ابتدایی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز بحرین را بهعنوان صاحبخانه متمرکز دیدارهای مجموعه C گزینش کرد که این مسئله خویش معضل بزرگی برای فدراسیون فوتبال بود. این که دو باشگاه با قدمت و اما پرطرفدار فوتبال ایران، یعنی استقلال و پرسپولیس مهم سوءمدیریتها و ولی سوابق قبلی مدیریتی خویش از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفتند، مسئلهای غیرقابل انکار است. هنگامی که توپ به بازیکن خودی برخوردکند و از خط عرضی کنار دروازه خودی ردشود، به جهت گروه رقیب ضربهٔ کرنر بهدست میآید. مدافع: به بازیکنی گفته می شود که محل جایگیری او در زمین خودی میباشد و بین دروازهبان خودی و مهاجم رقیب قرار می‌گیرد و وظیفهٔ حیاتی وی تقابل با حمله مجموعه حریف اخبار فوتبال پرسپولیس است. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه اخبار فوتبال لالیگا لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر