مبنا روش عمل شیر فشارشکن هیدرولیک حساس به کارگیری از غلبه نیروی سیال بر پاپت یا ساچمه ای میباشد که ذیل فشار نیروی فنر پشت سر خویش است. در نوشته شیر در اختیار گرفتن فشار (شیر تنظیم فشار هیدرولیک) انواع شیر فشارشکن هیدرولیک به طور کامل بیان شده است. پیلوت یا این که مدار دستور بکار رفته در ساختار این دسته شیر صنعتی، علاوه بر تهیه و تنظیم و دقت کارایی شیر، اطمینان خاطر مصرف کننده را نیز دارای خود به یار دارد. کمتر فشار کارایی و ثابت نگه داشتن آن سر و صدای جریان در تاسیسات را کاهش می دهد.برای خرید کردن اشکال شیرآلات صنعتی اهمیت مشاورین ما در این تیم تماس حاصل نمایید. گونهای از شیرهای صنعتی هست که جهت تهیه و تنظیم ، کاهش و اثبات نگه داشتن فشار خروجی شیر در خطوط انتقال ، نتورک و توزیع آبهای آشامیدنی و نپخته و دیگر صنایع حتی در صورت ساخت نوسان در فشار ورودی گزینه استعمال قرار می گیرند . فشار خروجی همین شیر از 1.5 تا 6 توشه قابل تنظیم می باشد. در رخ کارگزاری این شیر، حتی اساسی وجود نوسانات فشار، می توان فشار خروجی جعبه را در همگی طبقات در حد مشخصی تهیه و تنظیم نمود. شیرفلکه تنظیم فشار چیست؟ تیم آریاکوپلینگ دو دسته شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار 90 درجه و 135 رتبه شکل شیر فشار شکن را ساخت میکند. این شیر حیاتی قابلیت کارگزاری فشار سنج جهت رویت فشار، در محل ورود آب هر جعبه آتش نشانی کارگزاشتن شده و به سادگی بوسیله یک آچار آلن روی فشار دلخواه قابل تهیه و تنظیم است. پس از کارگزاشتن بویلر، لوله کش ها غالبا مهره یا واشر در پایین لوله ونت قرار می دهند تا فاصله مورد نیاز در میان لوله و قطره قیمت شیر فشار شکن عیوض چکان حاصل شود. می توان گفت وظیفه اصلی این دسته شیر ها حفظ از پمپ و مدار در برابر ارتقا فشاری هست که به صورت ناخواسته قابلیت بروز آن در مدار وجود دارد. سادهترین تعریفی که می توان از شیرهای فشارشکن یا این که pressure relief valves ارائه داد این هست که این شیرها به طور اتوماتیک یا دستی افزایش فشار فراوان و متغیر محل ورود را کاهش می‌دهند وبه فشار ثابت خروجی تبدیل میکنند. طراحی شیر فشار شکن پایلوت دار دیافراگمی به همین صورت میباشد که دیافراگم تعبیه شده در ساختمان آن سبب ساز بکار اندازی شیر حیاتی میشود. در همین شرایط پایلوت نسبت به موقعیت نخستین بسته تر می شود و در سرانجام دریچه با شیر کمتر گشوده خواهد بود و فشار خروجی شیر کمتر خواهد شد تا به فشار اولیه تنظیمی پایلوت برسد. محصول بدنه این شیر از نوع استینلس استیل 316 می باشد. این نوع شیر ها مثل شیر های در دست گرفتن جریان کلیدی نحوه کارگزاری به صورت سرراهی، بلوکی و زیرشیری ساخت میشوند. به طوری که فشارشکن های سر راهی ارزانترین فشارشکن و فشارشکن های برقی بلوکی گرانترین مدل فشارشکن ها به حساب می آیند، که مهم توجه به میزان روغن عبوری و روش کارگزاری در مدار انتخاب و خریداری می شوند.

ایندکسر