در بعضی موردها خاص: مثلا در پرسهای صنعتی که پیدایش اشکال در عملکرد شیر برقی می تواند سبب ساز تولید ریسک به جهت اپراتور شود، می توان از شیرهای دو بدنه به کار گیری کرد. در چنین روزنه هایی نمادهای پیکان دو سر هستند تا قابلیت جریان در هر دو جهت را نشان دهد. بنابراین ، می بینیم که نام گذاری “2 طرفه” به دو جهت جریان که ممکن است تصور شود ، نیست بلکه به دو درگاه بر روی شیر برای عبور مایعات اشاره دارد. شیرهای برقی 3 طرفه اهمیت سه پورت سیال میباشند و نظیر شیرهای دو طرفه ممکن می باشد به رخ باز یا این که بسته به حالت عادی شناخته شوند. وقتی که هسته حرکت نماید مجرا گشوده و بسته خواهد شد. از طرف دیگر ، یک دریچه “بسته” جریان مایع را قطع می کند. در در مقابل ، یک روزنه “باز” آزادانه اجازه جریان مایعات را از شیوه آن می دهد. همین کار دهانه شیر را گشوده کرده و اجازه می‌دهد تا سیال داخل آن جریان یابد. یک شیر برقی باز و بست معمولی که سیال از یک پورت وارد شود و از پورت دیگر آن بیرون گردد به آن شیر برقی دو راهه گفته می شود. پورت های A و B که دارای اعداد و ارقام 2 و 4 در مدار پنوماتیک نشان داده شده است: این دو پورت مستقیماً به قطعه ای که قصد کنترل آن را داریم متصل است که همین قطعه معمولاً جک پنوماتیکی می باشد. شیر برقی های فعال معمولاً بر اساس تعداد پورت ها (راه ها) طبقه بندی می شوند. محل ورود های بر روی شیر 3 راهه پنوماتیک معمولا دارای حروف P، E و C نشان داده می شوند که نمایانگر فشار (منبع هوای فشرده) ، اگزوز (هوا به هوا) و سیلندر (مکانیزم تحریک کننده) ، به ترتیب. در رخ داشتن منبع ایجاد هوای فشرده تعیین اکچویتورهای پنوماتیک نسبت به اکچویتورهای برقی به برهان هزینه پایینتر مقرون به صرفه خیس خواهند بود. در همین شیر برقی ها از فشاری که از محل ورود شیر وارد میشود به جهت بسته نگه داشتن شیر به کارگیری میگردد و با صرف انرژی کمتری می توان حجم متعددی را عبور دهد. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت شیر برقی دستور پژو.

ایندکسر