دکتر خیراندیش، بیماریهایی که علم طبی از معالجه آن عاجز و ناتوان بوده هست را اساسی جداسازی و بررسی و ارائه راههای منحصربه‌فرد به فرد درمان کردند. دکتر معالج حسین خیراندیش گفت: پس از اینکه توان طب مدرن در ۹ ماه گذشته در درمان کرونا تجربه شد و نتیجهاش همانی می باشد که میبینیم، وزیر بهداشت اهمیت شجاعت از طب سنتی التماس کرد تا وارد میدان فعالیت شود. خیراندیش ادامه داد: من به جهت فهم و شعور این مورد قضیه 6 ماه کل مبانی روانشناسی را خواندم و اهمیت بچههای گارد جاویدان فرمانروا قرار میگذاشتم تا ببینم به چه صورت انسانشناسی میکردند و نفوذی را شناسایی میکردند؛ یک طرح چهار یا 6 صفحهای را سرویس شهید مالکی دادم و گفتم “طبق این طرح می‌گردد آن فرد را شناسایی کرد”، اما خودم آن را پیگیری نکردم که آیا اصلی کسی تطبیق دارد یا ندارد. کلیدی عرض سلام خدمت حاج آقا پزشک خیراندیش خانمی هستم ۵۵ ساله از مشهد که حدود ۸ماه میباشد در سینه ام جمع ای به وجود آمده که حساس مامو گرافی وسونوگرافی نشان دیتا است که به احتمال عده ی چربی می باشد اما مثال برداری نکردم چون میترسم. پزشک معالج حسین خیراندیش کارشناس طب سنتی میباشد. به گزارش مجموعه بهداشت و معالجه باشگاه خبرنگاران پویا؛ چهارمین نصیب از فصل چهارم برنامه اینترنتی «رودررو» اساسی حضور دکتر حسین خیراندیش متخصص طب سنتی و مسئول آموزش حزب جمهوری اسلامی در دهه 60 منتشر شد. عضو سابق حزب جمهوری اسلامی حیاتی تأکید بر این‌که هدایت اصلی نظام توسط حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، تصریح کرد: آنگاه از سامان گرفتن نظام، جهت دهی سیاسی بهعهده حزب شد و ارگانها هر یک سامان یافتند و بهسوی خودشان رفتند. کاربر کهن حزب جمهوری اسلامی حساس ابراز این‌که “ما یک تجربه داشتیم و یک جلسه برای حضرت آقا در دانش کده نهاده بودیم که حساس استقبال لطف مواجه شده بود و خواستیم این جلسه را برای ایشان در ناحیه خودمان هم بگذاریم و مسجد مناسب، مسجد ابوذر تعیین شد”، گفت: این مسجد یکی از ارکان فرهنگی و انقلابی جوانان انقلابی آن زمانه در جنوب تهران بود. عضو کهن حزب جمهوری اسلامی اهمیت ابلاغ این که منافقین میان کارگران و مساجد رخنه داشتند، گفت: روحانیون طرفدار رفتار مسلمان در مساجد منطقه نفوذهای داشتند و مسائلی از این دست واقعه میافتاد و ما محل تصمیمسازی فرهنگ بودیم و آرای قاطبه مردم تهران از آن حوزه‌ برمیخاست پس نیاز بود که جریانسازی فرهنگی دکتر خیراندیش و ظروف روش بیندازیم. خیراندیش افزود: من اهمیت آقای کلاهی یک درگیری اخلاقی داشتم بهخاطر همین نیز یک توشه تقبیحنامهای از شهید مالکی که مسئول استان تهران بود گرفتم و ماجرا این بود که از کردار کلاهی فارغ از هیچ استدلال و سندی خوشم نمیآمد.

ایندکسر