دوزینگ پمپ و کنترلر PH نوع BL7916 حیاتی کنتاکت هشدار و دوز است. دستگاه در دست گرفتن روند هانا مدل BL7916 اهمیت ثبت کننده خروجی ایزوله اصلی جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر است. بعضی از دوزینگ پمپ ها از سیستم در اختیار گرفتن شتاب برای در دست گرفتن میزان دبی خروجی به کارگیری می نمایند درحال حاضر آنکه بعضی دیگر با قابلیت تنظیم طول درگیری و آنالیز ولو های ورودی و خروجی برای کنترل میزان جریان و دبی می باشند. جهت پمپاژ سیالات مختلف از پاراگراف اسیدی، قلیایی دیگر مواد شیمیایی تولید میشوند. مخزن نگهداری مواد شیمیایی: همان گزیده می باشد که پمپ مواد شیمیایی را به داخل آن هدایت مینماید و در نهایت از باطن این مخزن تزریق مواد شیمیایی انجام میشود. همین کنتاکتهای کمکی به کاربر این اذن را میدهند که پمپهای ترکیب کننده یا این که شروع کننده که تنها در رخ دوز پمپ، فعال میشوند، وصل کند. این متاع همچنین حساس کنتاکتهای کمکی است. این جنس در دو گونه ارایه شده است. دسته BL7916-1 مهم ولتاژ ۱۱۵ ولت در فرکانس ۵۰/۶۰ هرتز است. دوزینگ پمپ و کنترلر PH مدل BL7916 محصولی با اعتنا بالا هست و اساسی ثبت کننده خروجی آنالوگ است. در کنترلر PH نوع BL7916 کنتاکت هشدار هنگامی فعال میشود که میزان PH، بیش از ۲ واحد از مقدار تهیه دوزینگ پمپ اینجکتا شده تغییر تحول کند. پمپ PH مدل BL7916 حیاتی رنج ۰ تا ۱۴ PH و رزولوشن ۰٫۰۱ دوزینگ پمپ تزریق کلر PH است. توجه همین جنس در دمای اتاق ۰٫۰۱ PH میباشد. از پرابهای استاندارد PH اهمیت اتصال دهنده BNC میتوان در کنار همین متاع به کارگیری کرد. یکی از از ویژگیهای دارای همین متاع همین هست که هنگامی میزان PH به میزان تنظیم شده نزدیک میشود، سرعت پمپ کاهش مییابد. اما دو کمیت هد و ظرفیت مستقل از هم نیستندوبه شکل،اندازه و سرعت ایمپلر بستگی دارند. این دستگاه اهمیت دو کالیبراسیون است. هر دو این کنتاکتها ایزوله هستند و ویژگیهای حداکثر ۲ آمپر و ۲۴۰ ولت توشه مقاومتی را دارند. عضو میتواند کلیدی اتصال یک عدد از ابزارهای ثبت کننده به همین خروجی آنالوگ، یک اسکن از داده ها خروجی را تصویب کند. همینطور پمپ تزریق های ساخت شده توسط همین شرکت ، امکان نصب تا چهار هد را در یک پمپ دارا می باشند. از آنجایی که دستگاه دوزینگ پمپ برای تزریق کلر تقاضای زیادی دارد، طرح فروش این محصول، حیاتی ارزش مناسب، کیفیت خوب و اساسی حذف واسطه فراهم شده است. پمپ های سولنوئیدی – پمپ های موتوری – پمپ های پروسس پمپ های سولنوئیدی: این پمپ ها اهمیت مگنت می باشند. این امر سبب می شود تا پمپ تزریق اساسی توجه مدل ماده شیمیایی ، از متریال مقاوم در برابر واکنش و خوردگی ساخته شود. لازم به ذکر می باشد پُمپ تزریق ( Metering Pump ) در هد و دبی های گوناگون هم قابل عرضه می باشد .

ایندکسر