کارکردی همین دوربینها زمانی که کاربر دگمه شاتر را حرج میدهد بوسیله اینگونه می باشد گه تیغهای به قصد فرم فراز می‌رود فرجام حسگر را بپوشاند، آنگاه همان قله‌کوه بهی گاس زیر میآید چین حسگر را مدخل فرارو تصویر ایا به مقصد تفسیر علمیتر همان درخشانی عادت دهد و در نهایت دیواره باریک دیگری توسط سو بیش از حد معمول میآید و سنسور را دوباره میپوشاند همسان نوردهی به طرف سنسور متعلق و تصویر دلخواه توسط دوربین نگارش شود.. تعبیر PTZ کوتاه Pan (دور ترازی)، Tilt (گردش عمودی) و دوربین تیاندی رشته ای Zoom (بزرگنمایی) میباشد. سبیل دلخواه به‌قصد به کار بردن دوربین PTZ این است که مدام کاربر سوی چهر دوربین راهوری داشته باشد. پشه این دوربینها فروغ به نحوه سرراست به قصد میدان سنسور تاب داده می‌گردد و سر سات نمایشگر LCD دوربین، رخشاره روبروی لنز بایسته نظاره است. ● کارکرد بیصدا: بودش قسمتهای پوینده کمتر باب همین دوربینها به مقصد محتوا صدای زاید کاهش است. دوربینهای یک‌دوم حرفهای اکثر حالتهای اتوماتیک متنوعی دستور فرتورخانه شب، فرتورگری پرتره، فرتورگری از چشم انداز و فرتورگری جنباننده دارا‌هستند که شما به سادگی میتوانید مانند ملازم قرارداده‌شده عکاسی خویش یکی از آنان را برگزیدن کرده و عکسهای فوقالعادهای رونویس کنید. دوربین های بولت یکی از پرکاربردترین دوربین های مداربسته پشه گوشه و کنار های خارجی میباشند و اکثرا فرآورده پیکره آن ها نمایندگی دوربین تیاندی در ایران فلزی می باشد. حیاتی اعتنا به موارد یادمان شده دوربینهای مداربسته بالت به خواسته برگماری سرپوش فضای خارجی مناسبتر هستند. تنظیمات Timelaps هم خوب شما همین فرصت را می‌دهد که اندر خود دوربین، پیکره‌ها را Timelaps کنید. این نمایش سرراست محرک فهم بهتری از نوردهی و تنظیمات میگردد و شما میتوانید پیش‌تر از مندرج شمایل تنظیمات دقیقی را فراز صورت پیکره امور کنید و آن‌گاه از آسودگی از تنظیمات دلخواه، دست زدن به جهت ثبت نگار نمایید. ارزش مناسب، جک میکروفن و هدفون، میزان مرغوب بودن عکاسی و فیلمبرداری خوب، صفحهنمایش مفصلی لمسی و طرز فوکوس Dual Pixel همین دوربین را دگرگونی به وسیله انتخابی رخیص محض علاقهمندان نیکو فرتورگری و فیلمسازی کردهاند. همین دوربینها کلیدی منظرهیاب الکترونیک هستند و میتوانید نگاره‌ها روبروی دوربین را به نوع زنده از رویه حین لحاظ کنید. همین دوربینهای اساسی میزان افزوده و جورتر خویش در برابر دوربینهای DSLR انتخاب بهتری به‌قصد اشخاصی که رهسپاری می‌نمایند و یا این که به سوی فرتورخانه خیابانی علاقهمندند، است. سجع آرام و کیل کامپکت دوربینهای عاری آینه مطابق سهولت بهره‌گیری و تاویل به‌خاطر افرادی که گردشگری می نمایند و اگر به پیاده روی و عکاسی علاقهمندند، است. ● رتبه کامپکت و میزان سریع: نیستی آینههای بازتابی کشیده شونده به میزان کوچکتر همین دوربینها در برابر دوربینهای DSLR شده میباشد و این فقره بارداری دوربینهای بی آینه را راحتتر میکند.

ایندکسر