۱۳- دستگاه های اکسیژن ساز به گونه¬ای طراحی شده اند که بتوانند در ۷ روز هفته ۲۴ ساعت روشن باشند ولی برای اکثر به کار گیری نمودن از دستگاه خوبتر می باشد پس از گذشت ۷-۸ ساعت دستگاه به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه خاموش شود. پس از اشباع شدن گرانول ها از نیتروژن، پروسه خالص نمودن اکسیژن در این ستون متوقف و در ستون بعدی شروع می شود. بدین ترتیب در رخ فشار بالا، اکسیژن کم، دمای گاز بالا، جریان نوسانی، انقطاع برق و نیاز به خدمت به شما اطلاع خواهد بخشید و این از عوارض قرار گرفتن آن در فهرست بهترین اکسيژن ساز است. به جهت تهیه و تنظیم و خرید کردن دستگاه اکسیژن ساز (حتی کارکرده) بدون شک از سلامت دستگاه اطمینان داشته باشید و صد رد صد از کمپانی هایی که مهم شخص کارشناس در زمینه تجهیزات تنفسی هستند، دستگاه را تهیه بفرمایید. ” را مطالعه بفرمایید. دستگیرههای جانبی آن به شما امداد مینمایند بهراحتی آن را جابهجا نمایید و حرکت دهید. مدام به دنبال یک دستگاهی با نشانگر خلوص اکسیژن (OPI) باشید. مطابق راهنمای CDC ، درصورتیکه تراز اکسیژن خون مریض کمتر از ۹۰ باشد سفارش می شود بیمار به دنبال دستگاه اکسیژن باشد. سیستم پایش اکسیژن خون آنی دارد. کلید تنظیمات آن در جلو قرار دارد و جریانسنج صحیح تحت آن است. خلوص اکسیژن در این دستگاه ها ۹۳ تا ۹۵ درصد است و یار دستگاه، لیوان اکسیژن ساز و نازال بینی هم در بسته بندی قرار دارند. اکسیژن ساز خانگی در باشگاه های ورزشی که در درحال حاضر فراهم سازی ورزشکاران رشته ای به جهت مسابقات جهانی هستند، هم مورد به کار گیری قرار می گیرد. تا وقتی که محفظه های زئولیت، اشباع نشده اند، تولید اکسیژن ادامه می یابد. اکثر وقت ها پزشکان مقدار اکسیژن گزینه نیاز بیماران را حیاتی واحد لیتر در دقیقه (L/m (Liter Per Minute در ورژن بیماران تجویز می اموزش عمل دارای دستگاه اکسیژن ساز کنند. به مهربانی پیشرفت های بزرگ علم پزشکی، دستگاه های اکسیژن ساز امروزی فشرده، کوچک، بی صدا و سبک شده اند ولی کماکان مهم به عبارتی کیفیت اکسیژن ساخت می کنند. برند های مختلفی از اکسیژن ساز در بازار موجود میباشد و بر همین شالوده قیمت خرید و فروش آنان هم گوناگون است. خانواده ها برای سالمندان خود که مشکل قلبی و یا تنفسی دارند، نیز ترجیح می دهند از اکسیژن ساز خانگی پرتابل استفاده کرده و هنگام جابجایی آن‌ها و یا بیرون بردن از منزل جهت هواخوری و یا این که کارهای دیگر مشکلی نداشته باشند. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم دستگاه اکسیژن ساز عالی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر