خرید کردن روزنه کولر امروزه پس از ساخت ساختمان یکی از از اقدامات اصلی است که سازندگان و مالکان ملک باید انجام دهند. یک عدد دیگر از عوامل مهمی که در زمانه ارزیابی ارزش روزنه کولر آیتم باز‌نگری قرار می گیرد دستمزد متخصصین کارخانه می باشد. اصلی توجه به این‌که اکثر روزنه و کولرهای ساخته و عرضه شده در بازار، اکثر وقت ها در ساختمان های مسکونی و تجاری گزینه به کار گیری میگیرد. همین عمل سبب ساز می‌شود که قابلیت جانمایی دریچه در محل خویش به راحتی و سهولت امکانپذیر باشد. ساختار چندمنظوره ی آن که از پره های عمودی در جلو و پره های افقی در پشت تشکیل شده، باعث شده همین همین کالا از قدیم مورد توجه اعضا و کارفرمایان باشد. همین دریچه ها به طور معمول بصورت دیواری گزینه استعمال قرار می گیرند، ولی به کارگیری در سقف نیز هیچ اشکالی در کارکرد آنان دریچه کولر آبی ساخت نخواهد کرد. به عبارت دیگر همین ارزش می تواند بسیار مختلف باشد ولی نکته مهمی که وجود دارد، همین مورد قضیه می باشد که خرید روزنه کولر آلومینیومی مطلقا هزینه بیشتری به نسبت دریچه های آهنی به ملازم دارد. دریچه کولر طرح دیرباز در هر سایز و هر ابعادی قابل ایجاد و بهره برداری می باشد و محدودیتی در ایجاد آن به حیث سایز وجود ندارد.در سیستم های گرمایش و سرمایش بطور موازی از این دسته دریچه کولر می قدرت استفاده نمود.در ساخت این دریچه کولر نیز بایستی در حد یک تا یک و نیم سانت بادخور را نسبت به سایز دهانه انشعاب هوا رعایت نمود تا در زمانه نصب روزنه کولر دچار مشکل نشد.میزان انسداد هوای عبوری از همین روزنه کولر در روزگار بسته بودنِ دمپر هوای دریچه کولر به بیشترین حد می رسد.از مختصات ویژه گونه دمپر همین دریچه کولر وضعیت گردِ نوع دمپرِ روزنه کولر می باشد و بصورت چرخشی در جهت یا این که خلاف جهت عقربه های ساعت کار می کند.از جمله ویژگی های دیگرِ این دریچه کولر قابلیت تنطیم هوای دریچه کولر به چپ و راست و در عین درحال حاضر به بالا و ذیل می باشد.پوشش رنگ این دریچه کولر از نوع کوره ای دریچه کولر 60*60 الکتروستاتیک می باشد. روزنه آهنی به دو شکل بازاری و سفارشی ایجاد و به بازارعرضه میگردد، نکته مهم در ایجاد همین مدل دریچه(آهنی)این می باشد که لزوما باید از ورق ضخیم به کارگیری شود که در برابر فشارِورودِهوا به صدا نیفتد، به این مراد همین گروه صنعتی(تهویه فراز)درساختِ نوعِ آهنیِ این دریچه از ورقِ کلفت و رنگ کوره ایِ مرغوب به کار گیری می کند تا عمرِ استفاده از روزنه کولر به بیشترین روزگار افزایش یابد. به صورت کلی قیمت دریچه های کولری آهنی یا همان گالوانیزه نسبت به روزنه های آلومینیومی ارزان خیس می باشد. در صنعت تهویه مطبوع در سال های اخیر اشکال روزنه کولر آبی جدید ساخت و به بازار عرضه شده است.

ایندکسر