دانشمندان ساعت رستاخیز را در 100 ثانیه تا نیمه شب نگه دارند ، همان ساعت 2020.


IE 11 پشتیبانی نمی شود. برای یک تجربه بهینه ، در مرورگر دیگری به سایت ما مراجعه کنید.