دالبی ادعا می کند که دو سوم از 100 هنرمند برتر بیلبورد اکنون در Atmos در دسترس هستند.


پس از گزارشی از Dolby مبنی بر اینکه تعداد هنرمندان مشهوری که موسیقی خود را در قالب Atmos ارائه می کنند در حال افزایش است، به نظر می رسد آینده نحوه گوش دادن ما به موسیقی به طور فزاینده ای صوتی فراگیر باشد.

همانطور که توسط Music Ally گزارش شده است، در طول تماس مالی شرکت (در یک برگه جدید باز می شود) در اوایل این هفته، کوین یومن، مدیرعامل دالبی به سرمایه گذاران گفت: “ما دو سوم از 100 هنرمند برتر بیلبورد را داریم که یک یا چند آهنگ در Dolby Atmos دارند.”