استن اهمیت اب ادغام می شود و به تیتر یک حلال اساسی به جهت مصارف مختلف از جمله تمیز نمودن وسایل ازمایشگاهی و حلال لاک و الکتریسیته ناخن به عمل می رود . باز‌نگری های انجام شده بر روی حیوانات ازمایشگاهی نشان میدهد که تنفس استون و در معرض ان قرار داشتن برای مدت طولانی سبب اسیب های کلیوی کبدی و اسیب به سیستم عصبی ونقصهای مادرزادی و زیر امدن اقتدار باروری در محصول نر میگردد ولی هنوز معین وجود ندارد که استون این تاثیرات را بر روی انسان نیز داردیا خیر. طرز واکر : طرز واکر یکی از از روش های امروزی می باشد که مکانیسم عملکرد این روش اکسید نمودن ایزوپروپیل الکل است. در مواد دیگر می قدرت از این ماده در پاک نمودن لاک ناخن ها، افزودن به مواد غذایی خوراکی و مصارف طبی خرید جم استون رینبو برای ps4 به کارگیری نمود. در ادامه، موارد مختلف استعمال از استون را بررسی خوا هیم کرد. این ماده در ایجاد فلز قبل از رنگ آمیزی به عنوان چربی گیر سنگین به کار گیری می شود. بیشترین کاربرد بعدی استون در سنتز بیس فنول A است. در سال 1852، الکساندر ویلیام ویلیامسون، یک شیمی دان انگلیسی به این عاقبت رسید که استون یک استات متیل می باشد و در همان سال توسط یک شیمیدان فرانسوی چارلز فردریک گرهاردت تایید شد. ژان باپتیست دوما و شیمیست آلمانی ژوستوس فون لیبیگ شیمی دان فرانسوی بودند که فرمول شیمیایی استون را انتخاب کردند. پایین هیچ شرایطی نباید استون را به صورت عمیق استنشاق کرد. همین پروسه دارای هیدروژن زدایی اکسایشی ایزوپروپانول روی کاتالیزگر های نقره و مس شکل می گیرد. در غیر همین شکل وضعیت تهوع، بی هوشی و جراحت به مغز به دنبال دارد. حدود یک سوم استون ساخت شده در عالم به عنوان حلال و یک چهارم آن به تیتر استون سیانوهیدرین مصرف می شود.

ایندکسر