نمک های فسفات از اسید فسفریک به طور گران قدر در پاک کننده ها به عنوانbuilderبکار می رود. از همین نوع اسید بیشتر در تولید نوشیدنی های گازدار، روغن نباتی، طعام دام و مکمل غذای دام استعمال می گردد. دارای ترین کاربرد طبابت این اسید در دندانپزشکی و اورتودنسی بهعنوان برهان قلم زنی (Etching) جهت تمیز کردن و زبر کردن سطح دندان خصوصاً در جاهایی که از اسباب و وسایل دندانپزشکی استفاده شده،می باشد. همینطور حیاتی انجام این عمل, خرید اسید فسفریک 85 % خوراکی لایه ای محافظتی بر روی تراز فلز تشکیل می گردد. این مواد اصلی صابون تشکیل رسوبات غیر قابل حل می دهند که سبب ساز لکه بروی لباس ها در هنگام شستشو می شوند. یون های کلسیم (II) و منیزیم (II) که سبب ساز دشواری آب می شوند، چنانچه از میان نروند اهمیت صابون تشکیل رسوبات غیرقابل حل می‌دهند که سبب ایجاد لکه بر بر روی لباسها در زمان شستشو میشوند. بهکارگیری این ماده باعث دادن طعم تندی به طعام شده، و از آنجا که به صورت انبوه تولید می شود، دارای قیمتی ارزان و دانسیته بسیار در دسترس میباشد. اسید فسفریک مایعی بی رنگ، شفاف، بی بو و مهم طعمی تند می باشد و اسیدی ضعیف بوده و همین ماده جزو مواد معدنی و وابسته به مجموعه اسید ها می باشد و یکی از مالامال مصرف ترین مواد شیمیایی در جهان محسوب می شود و به عنوان پایه ای برای کلیه ترکیبات حاوی فسفر گزینه استفاده قرار می گیرد. در ساخت غذاهای اسیدی و نوشابههای گازدار مثل اشکال کولاها استعمال میشود. در ایجاد پاک کننده ها اسید فسفریک برای قابل انعطاف کردن آب بکار می رود. ابتدا آن را مهم آب سرد شستشو می دهند تا بیشتر اسید از فی مابین برود، محلول حاوی مقداری جوش شیرین به جهت خنثی نمودن آثار اسید فسفریک باقی مانده کافی است. به تیتر نرم کننده آب، سدیم تری پلی فسفات دارای کلسیم و منیزیم یوند برقرار می نماید و تشکیل اجزا محلول را می دهد که کمپلکس یا کلیت است. بیشتر گستره ترکیبات فسفر در ترکیب شوینده های جامد میباشد که سدیم تری پلی فسفات یکی از آنهاست.Na5P3O10، به عنوان نرمکننده آب، سدیم تری پلی فسفات اصلی کلسیم (II) و منیزیم (II) پیوند برقرار می کند و تشکیل اجزاء محلول را می دهد که کمپلکس یا کلیت است.

ایندکسر