تیم ناسا اولین پرواز موفقیت آمیز را با هلی کوپتر به مریخ جشن می گیرند


IE 11 پشتیبانی نمی شود. برای یک تجربه بهینه ، در مرورگر دیگری به سایت ما مراجعه کنید.