تماشا کنید: SpaceX ، ناسا ماهواره Sentinel-6 را برای اندازه گیری افزایش سطح دریا پرتاب می کندموشک SpaceX Falcon 9 ، حامل یک ماهواره آمریکایی – اروپایی طراحی شده برای اندازه گیری ارتفاعات سطح جهانی دریا برای چندین دهه ، از کالیفرنیا به مدار زمین پرتاب شد.


منبع: khabar-dastchin.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*