[ad_1]

سیاره زحل و حلقه های آن در آسمان شب واشنگتن دی سی قابل مشاهده بودند و توسط شعبه NBC News WRC از آنها عکس گرفته شد.

[ad_2]

منبع: khabar-dastchin.ir

ایندکسر