تماشا: زحل و حلقه های آن در آسمان شب قابل مشاهده استسیاره زحل و حلقه های آن در آسمان شب واشنگتن دی سی قابل مشاهده بودند و توسط شعبه NBC News WRC از آنها عکس گرفته شد.


منبع: khabar-dastchin.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*