نکته: هر یکسری وقت یکبار می بایست صافی دستگاه را بشویید. برای خودداری از همین کار هر یک‌سری وقت یک بار برج را تحلیل نمایید و در صورتی که رسوبهایی را مشاهده کردید، آن را تمیز کنید. فرکانس و دامنه همین ارتعاش را می اقتدار میزان گیری و جزء‌جزء‌کردن و تحلیل کرد تا تدبیر بیشتری راجع به این‌که آیا اجزای ترن محرک نیاز به تعمیر یا تعویض دارا هستند یا برج خنک کننده لوله مسی خیر بدست آورد. قطعات جانبی یک تجهیز صنعتی همانند برج خنک کن متعلق به نوعیت و شیوه عملکرد آن متعدد خواهد بود. پکینگ ها به دو دسته ی اسپلش و غشایی تقسیم می شوند و از هر کدام به جهت عملکرد مجزا به کار گیری می شود. تعمیرات پکینگ برج خنک کننده به دقت به گوناگونی پکینگ ها مختلف است. همین نکته ها به شما یاری می نماید تا آنگاه از تعمیرات عمر کولینگ تاور شما افزایش یابد. اساسا برج خنک کن ها می بایست در محلی کارگزاشتن شوند که در اطراف آن مانعی به جهت ورود هوای تازه نباشد . در این تعمیرات تجهیزاتی از قبیل آب پخش کن کاهنده به دور لوله ها و پکینگ می بایست تحلیل گردد و قبل شروع فصل بده بستان گردد. در رخ تعمیر و مراقبت درست و پیروی فعالانه از کتابچه های راهنمای عضو و استفاده از بررسی لیست ها و ردیابی راهنماها وضعیت تجهیزات و قطعات طول عمر همین سیستم های سرمایشی ارتقا یافته و کارکرد آن ها هم بهبود می یابد. همینطور نازل ها و دریچه های جریان آب را بررسی می کنند که مسدود نشده باشند. درادامه نوشته بهترین گریدهای سازنده اسباب و اثاث یدکی کولینگ تاور معرفی، اثر گذاری آن بر راندمان تجهیز را مورد باز‌نگری قرار خوا هیم داد. یک عدد دیگراز عواملی که بر خدمت حفظ برج خنک کن اثر گذار است، انتخاب ظرفیت متناسب دارای میزان دبی آب درگردش است. این قطعه در سیستم سرمایشی از هدر رفتن مقدار قطرات آب از برج خنک کن دوری می کند. کمتر دائمی دمای خودرو آلات و جذب گرمای آنها یک دغدغه پهناور در تضمین ثبات سیستم به شمار میآید. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای کتاب طراحی برج خنک کننده وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر