دلم می خواست روشی باشد تا برای امتحانات نقطه نهایی ترم و حتی کنکور به من کمک کند زیرا ما خانواده خیلی هرج و مرج داشتیم مهمتر از همه، کهولت سن مادرم باعث می شد حساس مسئولیت بیشتری داشته باشم همیشه بخش اعظم کارهای خانه با من بود صرفا شب ها می توانستم پاره ای درس بخوانم. واکنش ها و فرمولهای شیمی سختی خودش را داشت ولی من طوری اهمیت جی۵ درس می خواندم که ابعاد به دردم بخورد،یعنی دروس هر جلسه را همان موقع جی برگ نویسی می کردم و برای امتحانات نقطه نهایی ترم و کنکور تدریس خصوصی شیمی تبریز کنار می گذاشتم. من نیز با خودم گفتم پس حتما طرز موثری میباشد به یکبار آزمون کردنش می ارزد! 1. در ادامه گزیده از روایت اسپویل می شود پس درصورتیکه هنوز سریال را ندیدید بیخیال ادامه مطلب شوید. پس واجب میباشد استاد شیمی مرحله ریاضی شاگرد را هم سنجیده و در صورت ضعف ریاضی شاگرد، آموزش هایی را در این راستا به جهت او طراحی کند. آن موقع خواهرم پشت کنکوری بود حرفه اش ریاضی بود البته می خواست در کنکور فن انسانی کمپانی کند. در یکی از دیگر از سکانسهای بیابانی بریکینگ بد، جسی و والت درگیر پخت شیشه میباشند که متوجه می گردند باتری خودرو عمل نمی کند. براین اساس تمامی اساتید استادبانک (1 ستاره تا VIP) از لحاظ میزان مرغوب بودن تدریس آیتم ارزیابی قرار گرفته و تایید شده اند. هنگامی تعداد جلسات بالایی نیاز دارید مدرسین هزینه هر جلسه را کمتر در حیث می گیرند. همگی کلاس شاخ درآورده بودند که چگونه چنین چیزی ممکن است،امتحان که از ۲۰ نمره بوده، من نیز هاج و واج باقی مانده بودم و بارم پرسش ها را نگاه می کردم،هنوز یکسری دقیقه نگذشته بود که مدرس اینبار اسم دوست جی۵ ایم را خواند و گفت او هم نمره اش ۲۱.۵ شده. به چه صورت مهم جی۵ درس می خواندید؟ جالب این‌که هیچ کدام از کتابهای انسانی را تنظیم نکرده بود و به پیشنهاد دوستانش فقط جی برگ می خواند.

ایندکسر