به جهت انتخاب علت سینه های متورم ، دکتر در گزینه تاریخچه طبی و سابقه پزشکی خانواده شما سؤال می کند. به جهت یافتن بهترین جراح برای کوچک کردن بافت سینه در مردان به بهترین جراح عمومی مراجعه کنید که فردی با تجربه و خبره در فرمان جراحی باشد. همین عمل حساس یک برش ریز و یک عصر بهبودی نسبتاً کوتاه ژنیکوماستی به این معنی که چه انجام می شود. در صورتی که علت بیماری شما مشخص و معلوم نمی باشد ، پزشکتان می تواند آزمایش خون را برای باز‌نگری سطح هورمون و ماموگرافی یا سونوگرافی برای بازدید بافت پستان و تحلیل هرگونه رشد غیر طبیعی انجام دهد. چگونه بایستی به جهت جراحی مهیا شد؟ پیش از انجام عمل ژنیکوماستی یک سری آزمایشات بایستی بر بر روی مریض انجام شود و نتیجه ها آن به دکتر معالج داده شود. بدین ترتیب پیش از فرایند جراحی همین اقدامات انجام شود و عاقبت آن به جراح تحویل گردد. خوب تر است پیش از کار اصلی دکتر خویش مشورت کنید اورا از اطلاعاتی مثل هدف شما از جراحی، سابقه بیماری هایی که داشته اید و داروها و مکمل هایی که مصرف می نمایید مطلع سازید. همچنین می تواند به جهت از بین بردن چربی در سینه ها هم به کارگیری شود. سپس از مشخص و معلوم شدن علت بزرگ شدن سینه، پزشک معالج بهترین راهکار درمانی را برای رفع بزرگی سینه تعیین می کند. در برخی موارد، این فرمان می تواند باعث به ساخت درد در بافت پستان پیرمردان شود. در این نحوه سوای نیاز به بی هوشی عمومی و تنها اساسی بی حسی موضعی و تولید یک ترک ریز یکسری میلی متری تمامی نسج سینه که شامل نسج سفت نیز می شود، خرد شده و بیرون کشیده می شود. جراح چندین برش کوچک تولید کرده و آن‌گاه اساسی یاری کانولا چربی ها برداشته می شود. نکته ها مربوط به نگهداری از بخیه ها از سوی دکتر معالج در اختیار بیمار قرار می گیرد. اما قبل از شروع معالجه بایستی در آیتم استفاده از همین داروها با دکتر خویش کلام کنید. حساس پزشک خویش در آیتم این که آیا تستوسترون تحت شما ممکن است سرانجام یک بیماری راستا ای باشد صحبت کنید.

ایندکسر