بررسی بزرگترین دستاوردهای علمی در سال 2020سیمون بویز از NBC News مهمترین دستاوردهای علمی در سال 2020 را شکست.


منبع: khabar-dastchin.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*