بایدن واکسن را علیه ترامپ منفجر کرد و جزئیات یک طرح توزیع جدید را شرح داد


IE 11 پشتیبانی نمی شود. برای یک تجربه بهینه ، در مرورگر دیگری به سایت ما مراجعه کنید.