تصویربرداری X-Ray از نسل ۴ که به «Fast Scan» دارای اسمو رسم است، قابلیت و امکان جزء‌جزء‌کردن و باز‌نگری محموله های را دارد و به دلیل نسخه برداری سریع در حین حرکت کامیون اهمیت سرعت میانگین فی مابین ۱۵ تا ۴۰ کیلومتر، باعث کاهش صف و ترافیک کامیون ها در بندر و ارتقاء دقت در بازرسی از محموله ها می شود.بندر شهید رجایی به تیتر دروازه طلایی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که ۵۳ % صادرات و واردات، ۷۰ درصد ترانزیت و تخلیه و بارگیری حدود ۸۵ % کالاهای کانتینری در تراز کل بنادر کشور را پشتیبانی می کند. روزگار متعددی از فناوری اشعه ایکس درجهان نگذشته است.به همین عامل از علاقمندی زیادی برخورددار میباشد که قابلیت نمایش محتویات داخلی موردها فیزیکی به راحتی قابلیت و امکان پذیر می باشد.به جهت خطر آفرین بودن دستگاههای بازرسی X-Ray انسانی، گروه مهرپردازش ازعرضه همین گونه از دستگاه های بازرسی جلوگیری کرده است. بر همین اساس همین دستگاه می تواند کلیدی به کار گیری از همین فناوری و همچنین نرم افزار کار کشته خویش در جهت پردازش داده ها دیتا های ورودی اپراتور خویش را در شناسایی و رصد هر چه دقیق خیس تهدیدات احتمالی ارتقا دهد. عباس کمالی نائب رئیس مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در مراسم بهره برداری از اولیه دستگاه تصویر برداری حیاتی اشعه ایکس (ایکسری) سرعت بالا کامیونی گفت: برای راهاندازی همین ایکسری در جمع اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان حیاتی همکاری بندر و گمرک هزینه شده است. وی تاکید کرد: اهمیت نصب و راهاندازی دستگاههای ایکسری کامیونی از هر دو گونه پر سرعت و شتاب میانگین در گمرکات اساسی از جمله گمرک شهیدرجایی بندرعباس شتاب نسخه برداری کانتینرهای حامل متاع در گمرکات به نحو چشمگیری ارتقاء خواهد یافت. مدیرعامل کمپانی بهیار صنعت سپاهان در تشریح مشکلات دستگاه های ایکس ری خارجی گفت: داعش دارای شرکتهای خارجی ارتباط میگرفت و وقتی کامیونهای حامل مواد منفجره از تحت دستگاه ایکس ری رد میشد، به خاطر هماهنگیهای شورشیان حیاتی کمپانی های خارجی، یک فیلم که از قبل ذخیره شده در سیستم دستگاه دستگاه ایکس ری کانتینر سناریو دیتا میشد. کرباسیان همینطور در پاسخ به سوالی در آیتم چگونگی همکاریهای گمرکی کشور‌ایران اهمیت کشورهای همسایه در قالب تبادل الکترونیکی اطلاعات ضمن ابراز خرسندی از توسعه همین دسته همکاریها گفت: در سیستم تبادل الکترونیکی اطلاعات، میان گمرکات مجاور ورقه ها خروجی یک گمرک میتواند بهعنوان ورقه ها محل ورود گمرک مرزو بوم مقابل گزینه به کارگیری قرار گیرد و با همین کار از انجام دوبارهکاری و کنترلهای دوباره و در نتیجه اتلاف وقت جلوگیری بهعمل میآید. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حساس دستگاه ایکس ری گمرک وب سایت خویش باشید.

ایندکسر