این ویدئو با هواپیماهای بدون سرنشین لحظه فروپاشی تلسکوپ Arecibo را ثبت می کندبنیاد ملی علوم فیلمی از هواپیماهای بدون سرنشین و زمین را از رصدخانه Arecibo منتشر کرد که لحظه سقوط تلسکوپ رادیویی 900 تنی به دادگاه زیر را ضبط می کند.


منبع: khabar-dastchin.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*