[ad_1]

بنیاد ملی علوم فیلمی از هواپیماهای بدون سرنشین و زمین را از رصدخانه Arecibo منتشر کرد که لحظه سقوط تلسکوپ رادیویی 900 تنی به دادگاه زیر را ضبط می کند.

[ad_2]

منبع: khabar-dastchin.ir

ایندکسر