اکسیژن مایع – خرید و فروش مخزن اکسیژن مایع بیمارستانی و صنعتی

هنگام خرید کردن کپسول اکسیژن بایستی به اجزای آن اعتنا متعددی داشته باشید، یکی از ویژگی های با کپسول اکسیژن مانومتر می باشد، زیرا نشان دهنده فشار داخل محفظه هست و همین قابلیت را داراست که میزان فشار را به حد نرمال برساند، بنا بر همین باید در همین باره داده ها مفیدی را کسب کرده باشید تا بتوانید کپسول اکسیژن قابل قبولی را خریداری کنید. رگلاتور را کاملا بچرخانید تا محکم شود چنانچه اهرم شل باشد یا واشر در جای خود به درستی قرار نگرفته باشد، اساسی باز نمودن شیر اکسیژن در هوا اشباع می شود. تفاوت دستگاه اکسیژن ساز کلیدی کپسول اکسیژن در همین می باشد که همین دستگاه هوای محیط را میگیرد و پس از این‌که عناصر موجود در اکسیژن را انقطاع سازی نمود و یک اکسیژن خالص را به وجود آورد، آن را به تن مریض انتقال می دهد، کپسول اکسیژن گاز اکسیژن را اهمیت میزان مشخص در خود انباشته می کند و بیمار می تواند از آن در هر هنگامی به کار گیری کند. پس از نقطه نهایی همین عمل می بایست اهرم T را گشوده نمایید تا رگلاتور از مخزن جدا شود، خارهای میخی را به بیرون سوراخ ها تکان بدهید تا رگلاتور به خارج کپسول اکسیژن مایع میباشد یا گاز کشیده شود. در صورتی که کپسول اکسیژن را برای شستشو یا نشت یابی به فعالیت ببرید، به عامل اینکه داخل سیستم روغن کاری شده میباشد به آن واکنش نشان می دهد و شعله ور می شود در عاقبت مخزن منفجر می شود. این صنعت های حساس دقت به مصرف زیاد همین گاز اکسیژن را به رخ مایع خریداری کرده، در مخازن کرایوژنیک نگهداری، تبدیل به گاز کرده و در نهایت اکسیژن را در فاز گاز گزینه استعمال قرار می دهند. به تیتر اکسید کننده آیتم به کارگیری قرار می گیرد. به کار گیری از استکان مرطوب کننده الزامی است. یک عدد دیگر از تفاوت های دستگاه اکسیژن ساز اهمیت کپسول اکسیژن در این هست که بها دوچندان مختلفی کلیدی یکدیگر دارند، به طور کلی ارزش دستگاه اکسیژن ساز یکسری برابر کپسول اکسیژن است. خطرات مربوط به اکسیژن مایع به برهان در معرض قرار گرفتن در دماهای سرد، سبب سوختگی های شدید می شود. خروجی اکسیژن باید به ماسک متصل شود. اگر عقربه نمایشگر وارد نصیب قرمز‌رنگ آن شد، می بایست کپسول اکسیژن را بده بستان کنید. برای این‌که متوجه گردید که اکسیژن در حال جریان است باید پیچ در اختیار گرفتن را گشوده کنید و یک سر لوله را در داخل یک جام آب قرار بدهید. مخزن اکسیژنی که از آن استفاده می نمایید بایستی در طول باشد بنا براین یک پایه تحت آن اکسیژن مایع لوزی خطر قرار بدهید. طریق ردوبدل مخزن اکسیژن چطور انجام می شود؟ معمولا گازهای برودتی در دمای 90- سکو به جوش میآیند که مایع اکسیژن نقطه جوش 183- سکو دارد.

حتما بخوانید:
خرید نیم ست طلا آنلاین در گالری ربیعی