این الکترود اکثر برای جوشکاری فولادهای AISI:304H به کارگیری می گردد. نیوبیوم حساس پایداری کاربیدها از پیدایش خوردگی و سایش بین دانه ای خودداری می کند این الکترود به جهت جوشکاری فلزات اهمیت ترکیبات شبیه آیتم استعمال قرار می گیرد. به جهت اطلاع از ارزش روز الکترود استیل می توانید از شیوه اطلاعات تماس، دارای کارشناسان فروش تیم ورق فنری بهُلر تماس حاصل نمایید. هرچند نوع بندی فوق در کارهای عادی گویا می باشد البته در عمل و در جوشکاری انواع قطعات شامل ورق استیل، لوله استیل، فلنج و غیره حالت های مختلف و گاه ترکیبی پیش می آید که نیاز به تقسیم بندی جزئی تری است. همین الکترود در واقع بهترین الکترود جهت جوشکاری فلزات غیر شبیه به نیز به یکدیگر می باشد. ایضاً پایداری به سایش آن به خصوص در خدمات کاری به مراتب از الکترود E304 بالاتر است. این نحوه مخصوصاً در مواقعی که هم زمان دارای یک فیکسچر از رو هم مهار شود، به مهربانی مانع از اعوجاج ورق استیل نازک نیز می شود. ج-انجام آزمایشات استاندارد: به کار گیری از روش های معلوم جهت تایپ کردن و تایید شیوه جوشکاری ورق استیل. در جوشکاری آلیاژهای متفاوت به یکدیگر بعضاً بازدید می گردد که در فلز جوش یا لایه حد واسط بر اثر اندک و یا این که بسیار شدن عناصر، تشکیل فازهای نامطلوب یا دیگر کارداران (مانند تجمع کربن که در بالا تیتر گردید) خواص مکانیکی آن چنان کمتر مییابد که حتی اهمیت تنش های ناشی از سرد شدن، سوراخ ایجاد گردیده و در مواردی گسیختگی کامل شکل میدهد. به طور کلی در جوشکاری GMAW (و طریق های دیگر گاز محافظ) اثر هلیم افزودن پهنا و عمق رخنه جوش می باشد. تنش خستگی Yield Strength پس از جوش برای این الکترود استیل 550 مگاپاسکال برابر اهمیت 80 Ksi بوده و اصلی 31% میزان خزش پایین گیرایی پس از فرآیند جوشکاری است. همین الکترود استیل برای جوشکاری فولادهای AISI:301,302,304,308 مناسب تشخیص دیتا شده می باشد . این الکترود استیل به جهت جوشکاری فولادهای مشابه و غیر شبیه به هر دو صورت ریختگی و آهنگری شده مورد به کار گیری قرار می گیرند. ترکیبات شیمیایی این الکترود مثل E 308 می باشد. مخلوط شیمیایی این الکترود نظیر E 308 می باشد. بقیه ویژگی های آن مثل مواقعی می باشد که برای الکترود E209 ابلاغ شده است. تنها در مقدار مولیبدن آن مقداری بخش اعظم از E308 میباشد و حداکثر به ۰.۰۴% می رسد. تنها در میزان کربن موجود مخلوط جوش حاصل از آن پاره ای اکثر از E308 می باشد. برای کسانی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از فروشگاه الکترود استیل ، شما ممکن است می توانید دارای ما در برگه وب تماس قیمت الکترود استیل فیلارک بگیرید.

ایندکسر